27.04.21 Miljø, energi og klima Høringssvar

Apr. 2021: DI høringssvar om bemærkninger til overgangsordningen for nye regler for spildevandselskabers klimatilpasning

DI finder, at det er yderst problematisk, at der udarbejdes en vejledning til forsyninger og kommuner om overgangsreglerne så tæt på, at reglerne træder i kraft. Med en pligt for forsyningsselskaberne om at anmelde projekter til overgangsordningen den 15. april 2021 giver der ikke reel mulighed for at anvende vejledningen, hvilket kan medføre, at en række forsyningsselskaber i stedet standser planlagte projekter. DI finder, at det vil være rimeligt at give selskaberne en forlænget frist til at anmelde projekter.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret