11.05.21 Miljø, energi og klima Høringssvar

Maj. 2021: DI’s bemærkninger til forslag til lov om ændring af epidemiloven (overvågning af spildevand)

DI finder, at den påtænkte ændring af loven er fornuftig. Det giver god mening at påbegynde en mere systematisk overvågning af Covid-19 epidemiens udvikling med en mere ressourceeffektiv metode gennem monitering af smitteniveauet i spildevand. DI bemærker, at denne overvågning kan iværksættes af såvel staten (Statens Serum Institut) som kommunerne, og at de udgifter en spildevandsforsyning har i forbindelse med prøvetagning og transport af prøver, skal finansieres af staten henholdsvis kommunerne.

Link til høringssvaret

Læs mere om DI's holdning til betalingsregler og takstmidler ifølge med hørinssvaret, og DI's holdning til spildevandsforsyningernes rolle og muligheder i prøvetagninger og transport i høringssvaret i linket herunder.

DI’s bemærkninger til forslag til lov om ændring af epidemiloven (overvåg-ning af spildevand)
Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold