21.04.22 Miljø, energi og klima Høringssvar

April 2022: DI’s høringssvar til ”REACH Review”

DI støtter målene i EU's kemikaliestrategi om at forbedre REACH, men understreger vigtigheden af proportionalitet mellem tiltagenes forventede resultat, og den byrde de pålægger industrier og myndigheder.

DI bakker op om de tiltag, som EU har taget som led i Green Deal indenfor cirkulær økonomi samt ambitionen om at blive klimaneutral i 2050. Derudover støtter DI målene i EU's kemikaliestrategi om at forbedre REACH for at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og miljø samt en strømlining af processer for at gøre både fremstilling af og kommunikation om sikker brug af kemikalier mere fleksibel, effektiv og ligetil.

DI mener dog ikke, at alle aktuelle forslag til revision af REACH-reguleringen viser proportionalitet mellem den byrde, der pålægges industrier og myndigheder og det forventede resultat i forhold til de europæiske mål. Ændringer i REACH bør foretages på en måde, der sikrer, at kravene er specifikke og forudsigelige. Desuden skal reguleringen være mulig at håndhæve for at skabe lige vilkår for den europæiske industri.

Link til høringssvar afgivet april 2022

Submission Paper REACH Review REACH Review Contribution
Helle Westphal

Helle Westphal

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3259
  • Mobil +45 2688 2052
  • E-mail hewe@di.dk

Relateret indhold