23.05.19 Miljø, energi og klima Nyheder

DI Vand – ny forening i DI

En række DI medlemmer ønsker at etablere foreningen DI Vand, og der inviteres du til stiftende generalforsamling den 18. juni 2019 i Industriens Hus. Her vil du kunne høre mere om DI Vands vision, og hvad DI Vand vil arbejde for.

DI nedsatte i efteråret 2018 en styregruppe for DI Vand, der skulle vurdere mulighederne og interessen for at styrke DI’s arbejde på vandområdet. Styregruppen har nu besluttet, at der er basis for at oprette foreningen, DI Vand.

DI Vand vil arbejde for øget fokus på forskning og innovation på vandområdet, en ambitiøs miljø- og erhvervspolitik, der understøtter en innovativ vandsektor i udvikling samt arbejde for at skabe fokus og retning i eksportinitiativer på vandområdet.

DI Vand vil

● Styrke indsatsen inden for forskning og udvikling.

● Styrke danske og europæiske rammevilkår.

● Øge eksporten af vandteknologi og rådgivning.

Yderlig information om DI Vand

DI Vand DI Vands Vision Etableringen af DI Vand

Foreningen DI Vand inviterer medlemmer i DI til generalforsamling, den 18. juni 2019, hvor interesserede medlemmer kan høre om den nye forening. DI Vand ønsker en bred medlemsskare, der vil give DI Vand en politisk gennemslagskraft.

Tid og sted

Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 10.

Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling med udkast til vedtægter med mere vil blive udsendt 14 dage før generalforsamlingen. Hvis I ønsker at modtage dette materiale, bedes I skrive til Gitte Nanina Alring på: gina@di.dk

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

  • Direkte +45 3377 3034
  • Mobil +45 4280 1888
  • E-mail mahd@di.dk