10.05.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Én indgang til regler for nye (cirkulære) forretningsmodeller

Erhvervsministeriet har lanceret en platform, som skal gøre det lettere for virksomheder, med blandt andet cirkulære forretningsidéer, at få overblik over reglerne.

Virksomheder med cirkulære forretningsmodeller tænker ofte nyt bl.a. ved at skabe nye samarbejdsformer og ny brug af affaldsressourcer, som ind i mellem kan udfordre reglerne. Derfor har Erhvervsministeriet lanceret en platform, der skal hjælpe med dette. 

Det er en fælles indgang til virksomheder, som arbejder med nye forretningsmodeller og teknologi, men som er i tvivl om gældende regler. På platformen kan virksomhederne få et samlet svar, der er koordineret på tværs af myndigheder.

Du kan besøge platformen her

Nye forretningsmodeller

Platformen kan bruges, hvis din virksomhed har spørgsmål om regler inden for:

  • Data og ny teknologi
  • Deleøkonomiske forretningsmodeller
  • Cirkulære forretningsmodeller
  • E-handel

Platformen er et af initiativerne i den nyligt indgåede politiske aftale om at fremme cirkulær økonomi i Danmark.

Input til at justere lovgivningen

Skulle der vise sig barrierer i de nuværende regler, der blokerer eller besværliggør implementering af nye forretningsmodeller, ønsker Erhvervsministeriet, at det skal være lettere at gennemføre pilotforsøg, der kan give erfaringer og præge udformningen af ny lovgivning.

Yderlig information

Her kan du læse mere om cirkulær økonomi. Via linket til "Få en grønnere forretning" kan du læse om Nye Forretningsmodeller og andre smarte værktøjer, som virksomheder kan tage i brug, når der skal udvikles cirkulære forretningsmodeller.

Få en grønnere forretning DI om cirkulær økonomi Cirkulær økonomiske cases Aftalen om cirkulær økonomi
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk