18.05.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Er du interesseret i produkters miljømæssige fodaftryk?

Ny deadline: EU Kommissionen efterlyser virksomheder og brancher, som vil deltage i en afprøvning og nyudvikling af produkters og organisationers miljømæssige fodaftryk.

EU Kommissionen arbejder med at skabe harmoniserede rammer for beregning af produkters og organisationers miljømæssige fodaftryk i et livscyklusperspektiv.

Tilbage i 2013 påbegyndte Kommissionen en række pilotprojekter om metoder og retningslinjer for vurdering af det miljømæssige fodaftryk for en række produktområder og enkelte sektorer. Baggrunden var et ønske om at sikre ensartede metoder i EU-landene.

Siden da har 20 europæiske brancher arbejdet på at udvikle branchespecifikke retningslinjer (PEFCRs) og retningsliner for, hvordan sådanne produktkategoriregler kan laves for andre produktområder; både konventionelle produkter og fødevarer. Arbejdet planlægges af en europæisk styregruppe, der favner en bred interessentskare. Miljøstyrelsen repræsenterer Danmark i denne gruppe.

Erfaringerne fra PEF forventes at indgå i Kommissionens fremadrettede arbejde om en mere sammenhængende politisk ramme for EU's produktpolitik.

Er det dig, vi mangler?

I den såkaldte overgangsfase mellem færdiggørelsen af pilotprojekterne og en evt. mulig beslutning om at indføre en PEF-/OEF-ordning efterlyser Kommissionen frivillige, som har mod på at afprøve det udviklede materiale og eller udvikle nye pilotprojekter.

Deadline for interesserede virksomheder og brancher, som ønsker at medvirke i overgangsfasen er den 26. august kl. 17.00. Du kan forvente svar senest den 7. oktober.

Vigtige forkortelser

PEF: Product Environmetal Footprint

OEF: Organisation Environmental Footprint

PEFCR: Product Environmental Footprint Category Rules

OEFCR: Organisation Environmental Footprint Sector Rules

Relevante links om projektet

Her kan du læse mere om projektet, og hvordan din virksomhed kan være med til at afprøve og nyudvikle Produkters og Organisationers miljømæssige fodaftryk (PEF/OEF).

Læs mere om deltagelse i overgangsfasen her Læs mere om pilotprojekterne her Læs mere om PEF-træning her Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Tina Sternest

Miljøkonsulent

Relateret