09.07.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Deltag i BREF-dagen i Miljøstyrelsen onsdag den 6. november 2019

Sæt kryds i kalenderen for nu er planlægningen af BREF-dagen 2019 endelig gået i gang! Den 6. november er ODEON i Odense reserveret. Programmet offentliggøres senere på Miljøstyrelsens hjemmeside, og til august kan man tilmelde sig.

På BREF-dagen 2019 vil Miljøstyrelsen diskutere, hvordan fremtidens BREF/BAT bør se ud. Samtidig sætter Miljøstyrelsen fokus på udmøntningen af BAT-konklusionerne i miljøgodkendelser ift. kommunernes rolle. Desuden kommer BREF-arbejdet for igangværende og nye brancher også i fokus.

Industrial Emissions direktivet

BREF-dagens indhold er med til at bidrage til en kommende opdatering af Industrial Emissions direktivet (IED). Jf. Direktivet for industrielle emissioner er BREF-dokumenterne bindende for virksomhederne, som får inkorporeret kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Hvis du vil vide mere om BREF-dagen 2019 kontakt Ulla Ringbæk, ur@mst.dk.

Hvad er BAT og BREF?

EU beslutter miljøkrav til virksomheder i EU ud fra, hvad der kan opnås med ”the Best Available Techniques” forkortet BAT. Disse miljøkrav bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i ”BAT reference documents” forkortet BREF. Dette er de konkrete dokumenter, der henviser til BAT. BREF-dokumenternes miljøkrav omhandler virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer.

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen. Der er udarbejdet BREF-dokumenter – og fastsat BAT – for ca. 30 industrisektorer.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

Relateret indhold