16.07.19 Miljø, energi og klima Nyheder

EU’s regler for vaske- og rengøringsmidler er godt for miljøet

EU-Kommissionen har efter vurdering af Detergentforordningen fra 2004 kunnet konkludere, at reglerne har været med til at nedsætte fosfat fra vaske- og rengøringsmidler, der ender i naturen, samt andre positive og enkle negative effekter.

Målet med kommissionens vurdering af Detergentforordningen fra 2004 var at undersøge, hvad der fungerer godt, og hvad der skal forbedres. Kommissionen undersøgte også om lovgivningen havde opnået dens mål uden at udsætte industrien for unødig pres.

Detergentforordningens mål er at sikre fri bevægelse af vaske- og rengøringsmidler i EU, mens den samtidig skal sikre en høj grad af beskyttelse af miljøet og forbrugernes helbred.

Kommissionens undersøgelse resulterede i punkter, hvor Detergentforordningen har haft positiv effekt, men der er også kritik at finde. Kritikområderne vil nu blive fokusområder, hvor man vil skabe forbedring af de enkelte regulativer i forordningen.

Positive og negative effekter

Forordningens mål er stadig relevant i dag, men nogle af reglerne er ikke opdaterede i forhold til  nye trends i industrien. Specielt salget af genopfyldning af vaske- og rengøringsmidler kan komme i klemme her.

Nogle af reglerne fra forordningen overlapper med andre EU-love om kemi. Dette skaber et problem med mærkningen af produkterne. Det kan skabe forvirring hos forbrugeren og derved potentielt mindske beskyttelsen af miljøet og forbrugernes helbred. Det skaber også en unødig byrde for industrien, som skal overholde flere overlappende lovgivninger.

Forordningen har været med til at nedsætte fosfat i vaske- og rengøringsmidler markant. Samtidig er reguleringens mål om, at alle vaske- og rengøringsmidler skal kunne nedbrydes til vand, CO2 og biomasse blevet opnået. Begge disse effekter er positive for beskyttelsen af miljøet, og reguleringen har her været en stor succes.

Det skønnes, at Detergentforordningen har kostet industrien mellem 764 millioner EUR og 1.8 milliarder EUR i perioden 2004-2016. Sammenlignet med industriens omsætning, udgør udgifterne fra Reguleringen kun 0.5 pct. af industriens omsætning.

En succes for EU og medlemslandende

Forordningen har sikret et sikkert og fair indre marked i EU. Det er nemmere for virksomheder at handle på tværs af EU-grænser, hvilket resulterer i en større beskyttelse af miljøet og forbrugerens helbred.

Reglerne for bionedbrydelighed i Detergentforordningen har opnået en status som en ”gylden standard” internationalt. Dette har potentielt givet vaske- og rengøringsmiddelproducenter i EU en markedsfordel.

De mange positive effekter fra forordningen har skabt konsensus om, at EU fortsat skal varetage de problematikker, der reguleres af forodningen fra 2004 og dens løbende opdateringer.

Nikolai Stubkjær Nilsen

Nikolai Stubkjær Nilsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3641
  • Mobil +45 2128 8825
  • E-mail nisn@di.dk

Relateret indhold