27.09.19 Miljø, energi og klima Nyheder

DI er vandvirksomhedernes megafon i Bruxelles

DI opprioriterer den europæiske vanddagsorden. DI er blevet formand for BusinessEuropes Water Task Force og Orgalims Task Force Water. Det giver stor indflydelse i EU.

Danske virksomheder har løsningerne og vandteknologierne til at afhjælpe store globale udfordringer såsom urenset spildevand og manglende adgang til rent drikkevand. DI arbejder for at fremme innovation og eksport af dansk vandteknologi, og i EU kan en fremsynet revidering af  direktiverne på vandområdet skabe efterspørgsel efter dansk teknologi og dansk viden.

DI har gennem de seneste år sat stort ind på vandområdet, og derfor er DI begejstret for nu både at have formænd for BusinessEuropes Water Task Force og Orgalims Task Force Water. Det giver en unik platform for at følge og påvirke EU lovgivningsarbejde på vandområdet.

BusinessEuropes Water Task Force

Morten Løber har været formand for BusinessEuropes Water Task Force i lidt over et år. Sammen med sine vandkollegaer i BusinessEurope følger Morten den lovgivningsmæssige revision af den europæiske vandpolitik. BusinessEuropes Water Task Force har arbejdet intensivt på EU-Kommissionens Fitness Check for vandrammedirektivet og anden beslægtet lovgivning, der har til formål at opretholde og beskytte Europas vandressourcer.

DI har lige nu udstationeret Morten Løber på DI’s kontor i Bruxelles, hvor han arbejder med at fastholde vand på EU-Kommisærens arbejdsprogram.

Orgalims Task Force on Water

Svend-Erik Jepsen er blevet valgt til formand for Orgalims nye Task Force Water. Orgalime er brancheforening for Europas teknologiindustrier. Orgalims Task Force Water kommer til at fungere som talerør for leverandører af vandteknologiløsninger og vil påvirke  nye EU-vandinitiativer.

Et af Orgalims Task Force Waters mål er at opfordre EU-beslutningstagerne til at indføre ambitiøse og aktiverende vandlove, der anerkender og stimulerer europæiske teknologiers anvendelse til at nå EU's vandmål. Der er behov for fokus på at reducere vandtab, indføre mere energieffektive og bæredygtige vand- og spildevandsteknologier.

Yderligere information

Du kan læs mere her om BusinessEurope, Orgalim og hvad DI’s holdninger er på vandområdet.

BusinessEurope Orgalim DI Mener: Dansk vandteknologi
Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold