14.10.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Blog: Dansk plastaffald i Malaysia er tegn på fejlslagen affaldspolitik

TV2-dokumentaren "På sporet af dansk plastaffald" har vist, at dansk plastaffald ender på lossepladser i Asien. Det er helt uacceptabelt. Af Karin Klitgaard, underdirektør i DI.

Desværre har vi kun os selv at bebrejde. Når dansk plastaffald forurener i andre lande på den måde, er det først og fremmest et tegn på en dansk affaldssektor, som ikke virker.

Det er kommunerne, som har monopol på indsamling og håndtering af vores husholdningsaffald. Kommunerne har klaret opgaven ved at indsamle og i stort omfang brænde affaldet. Det gav mening i en tid, hvor affald blev opfattet som et problem, som vi skulle af med.

Nu ser vi i højere grad affaldet som ressourcer, der kan få nyt liv som råvarer i nye produkter. Og affaldssektorens organisering betyder desværre, at vi ikke får håndteret affaldet bedst muligt.

Lige nu går private millioninvesteringer i sorteringsanlæg og genanvendelse af affald uden om Danmark. Det skyldes, at kommunerne har anvisningsretten til affaldet.

Ingen virksomheder vil investere, hvis de ikke er sikre på, hvilke affaldsmængder der er at konkurrere om. Hvis affaldsmængderne bliver konkurrenceudsat, så er meldingen fra virksomhederne, at de er klar med penge til at investere. 

Hvis vi vil genanvende mere af vores plastaffald, skal vi altså have gennemført en reform af affaldsområdet. Det kræver en ny rollefordeling og et opgør med kommunernes anvisningsret. Kommunerne skal ikke være fremtidens råvareleverandører. Vi skal have en organisering af sektoren, hvor alle gør det, de er bedst til. Kommunerne skal være myndigheder med ansvar for, at affald indsamles og udbydes til sortering og genanvendelse på markedet. Virksomhederne skal konkurrere om den konkrete affaldshåndtering og sikre genanvendelse i en kvalitet, der matcher efterspørgslen på markedet. Sådan gør man allerede i både Belgien og Holland. 

Det vil sætte gang i nationale investeringer og skabe teknologisk udvikling. På den måde sikrer vi en cirkulær økonomi, hvor brugte materialer dukker op i nye produkter – i stedet for at havne på lossepladser i Malaysia.

De fleste organisationer og politikere, som har udtalt sig i denne sag, peger på design som løsningen. Og vi er helt enige i, at design er afgørende for genanvendelse. Men ligegyldig hvor godt vi designer produkter og emballager – og ligegyldig hvor lette de er at genanvende – så bliver de kun genanvendt, hvis vi i Danmark har en affaldssektor, der er gearet til at omdanne affald til ressourcer.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold