09.10.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Nye standarder skal sikre dit TV’s levetid i fremtiden

Cirkulær økonomi er omdrejningspunktet for nye europæiske standarder.

For at fremme den cirkulære økonomi og minimere trækket på jordens ressourcer, skaber et europæisk samarbejde   nu standarder for cirkulær økonomi. Der vil komme otte standarder i alt, hvor tre allerede er udarbejdet. Alle otte standarder forventes færdigudarbejdet i 2022.

Standarderne skal være med til at gøre vores elektroniske produkter cirkulære. Bl.a. ved at øge holdbarhed, reparation, genbrug eller genanvendelse af produkterne. Standarderne berører både forbrugerprodukter og B2B produkter.

Standarder – grundlag for ny lovgivning

De tre udarbejdede standarder og de fem kommende, vil EU-kommissionen spille ind i forhold til videreudvikling af europæisk produktpolitik såsom Eco-design direktivet. Derfor kan det være en god ide allerede nu som virksomhed, at sætte sig ind i standarderne – og på den måde komme ny lovgivning i forkøbet.

Standarderne indeholder bl.a. metoder til at måle holdbarhed, og til at vurderer mulighed for genfremstilling, genbrug og genanvendelse.

DI’s holdning

Det er en positiv udvikling, at der nu kommer harmoniserede standarder inden for cirkulær økonomi. I første omgang handler det i høj grad om at blive enige om definitionerne. F.eks. hvad der menes med genbrug og genanvendelse. Og så handler det om at sikre, at der anvendes samme metoder til at vurdere produkters cirkularitet.

Standarderne vil kunne medvirke til at modne markeder for genanvendte ressourcer og cirkulære forretningsmodeller, og vil generelt skubbe til den grønne omstilling.

Potentialer ved standarder for cirkulær økonomi

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af standarders potentiale i forhold til danske virksomheders omstilling til cirkulær økonomi

Læs analysen her

De otte standarder

Holdbarhed:
- Generelle metoder til vurdering af holdbarhed for energirelaterede produkter (på vej).

Reparation:
- Generelle metoder til vurdering af muligheden for at reparere, genbruge og opgradere energirelaterede produkter (på vej).

Genfremstilling:
- En generel metode til vurdering af muligheden for genfremstilling af energi-relaterede produkter (på vej).
- En generel metode til vurdering af andelen af genbrugte komponenter i energirelaterede produkter (er udkommet).

Genanvendelse / genbrug:
- Generelle metoder til vurdering af genanvendelighed og nyttiggørelse af energirelaterede produkter (på vej).
- En generel metode til vurdering af proportioner for genindvundet materiale-indhold i energirelaterede produkter (på vej).

Mærkning og dokumentation:
- En generel metode til at bekendtgøre brugen af kritiske råmaterialer i energirelaterede produkter (er udkommet).
- Metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materiale-effektivitet af energirelaterede produkter (er udkommet).

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk