03.10.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Virksomheder til folketingsudvalg: Så grønne er vi!

Hvordan tænker virksomheder miljø ind i arbejdet med alt fra vandteknologi, cirkulær økonomi eller kemikalier? Det fik en flok folketingsmedlemmer gode eksempler på den 24. september på et gå-hjem-møde i Industriens Hus.

Underdirektør i Dansk Industri, Karin Klitgaard, tog udgangspunkt i DI’s netop offentliggjorte 2030-plan, ’Sammen skaber vi grøn vækst’. DI er parat til at levere på regeringens ambitiøse klimamål, men det kræver selvfølgelig, at virksomhederne i øvrigt har konkurrencedygtige rammevilkår og kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

”Konkret foreslår vi f.eks. at gennemføre en ny organisering af affaldssektoren for at få genanvendt mere i stedet for affaldsforbrænding. Vi har også en målsætning om at gøre vandsektoren energi- og klimaneutral i 2050”, fortalte Karin Klitgaard.

Spørgelystne og engagerede MF’ere: Hvordan når vi målsætningerne for genanvendelse?

De 11 folketingsmedlemmer fra nærmest alle partier, herunder formændene for de to udvalg, René Christensen (Dansk Folkeparti) og Ida Auken (Radikale Venstre), søgte aktivt virksomhedernes råd til, hvordan de ambitiøse miljø- og klimamålsætninger kan indfris. Spørgsmål så som ”skal vi lovgive om, hvilke typer plast, man må bruge?”, ”hvordan skal vi lovgive intelligent for vandsektoren?” og ”hvilken type forskning skal der til?” blev stillet af politikerne.

Samstemmende lød det fra virksomhederne, at ensretning af affaldssorteringen i kommunerne vil være et godt skridt i retning af en mere cirkulær økonomi i Danmark – og det vil i hvert fald gøre det nemmere og mere rentabelt at genanvende. De tilstedeværende virksomheder var allerede langt med brugen af genanvendt plast, f.eks. kasser og paller fra Schoeller Plast, som direktør Jan Bybjerg Pedersen fortalte om, og fra Lantmännen Schulstad kunne adm.direktør Allan Christiansen fortælle, at de kendte brødkasser fremover bliver produceret af genanvendt plast.

Den danske vandsektor er værd at investere i

Jens Brandt Bering fra rådgivningsvirksomheden, Niras er også næstformand i den nyetablerede forening, DI Vand, og han fremhævede, at dansk vandteknologi har et stort potentiale globalt. Der er stor efterspørgsel efter både rent drikkevand og rensning af spildevand. Der eksporteres vandteknologi for ca. 20 mia. om året, og DI er gået sammen med Miljø- og Fødevareministeriet og andre aktører om at opstille en vision om at fordoble dette tal – og antallet af arbejdspladser, det genererer – i 2025.

Miljømærker viser vejen til #godkemi

Endelig fortalte Mikkel Egelund Jensen, adm.direktør i Dermapharm, der laver plejeprodukter som f.eks. solcreme, hvordan hans virksomhed aktivt bruger miljømærker til at profilere deres produkter.

Karin Klitgaard bemærkede, at der er stor forskel på den kemi, der er i forbrugerprodukter, og den kemi, som virksomhederne bruger i deres lukkede produktionsprocesser. DI bakker generelt op om EU-regulering af kemiske stoffer. Men mens målet for forbrugerprodukter kan være udfasning eller ligefrem forbud, er der mange industrielle processer, hvor eksempelvis visse metaller simpelthen ikke lader sig erstatte. Her er det i stedet vigtigt at sikre, at medarbejdere ikke kommer til skade eller at det slipper ud i miljøet.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold