14.11.19 Miljø, energi og klima Nyheder

189 mio. kr. øremærkes til grøn forskning

Forskningsreserven for 2020 blev den 6. november forhandlet færdig, og grøn forskning står til at få et stort boost.

I aftalen om Forskningsreserven for 2020 har Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)  og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) fået tildelt 189 mio. kr.. Pengene skal bruges til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling gennem forskning.

GUDP får i alt 78 mio. kr. til udviklingsprojekter i landbruget og fødevaresektoren. 38 mio. kr. af dem skal gå til forskning- og udviklingsprojekter i økologisk landbrug, mens de resterende 40 mio. kr. skal gå til forskning i metoder og teknologi, der kan være med til at mindske fødevares klimaaftryk. Eksempelvis omhandler et af GUDP's nuværende projekter, hvordan brødspild i industribagerier kan halveres med nyt screeningssystem. I dette projekt er DI medlemmerne GlycoSpot ApS og Lantmännen Schulstad A/S med. Det er lignende projekter, de 78 mio. kr. skal gå til.

MUDP har fået tildelt 111 mio. kr. gennem Forskningsreserven. Pengene skal gå til støtte af virksomheders udvikling af miljøteknologiske løsninger. Områder der kan forskes i, er teknologier indenfor klimatilpasning, vand, affald, ressourceeffektivitet og begrænsning af støj- og luftforurening.

Et eksempel fra MUDPs projektbank er et nyt renseværk i Nye. Det bliver Danmarks første sekundavandsløsning med fokus på bæredygtighed. I dette projekt er DI medlemmerne Aarhus Vand A/S og COWI A/S bland andet med i.

DI har længe kæmpet for, at der skal dedikeres midler til grøn forskning, herunder MUDP og GUDP. Derfor er det også med stor glæde, at der i år afsættes flere midler end tidligere. På sigt ser vi gerne, at der afsættes 250 mio. kr. til MUDP. Karin Klitgaard, underdirektør i DI

Dog mener DI, at disse midler med fordel kan flyttes til finansloven, så der år efter år er garanteret ressourcer, og der kan skabes tryghed om finansieringen og grøn forskning.

DI’s Grønne 2030-plan

I 2030-planen foreslår DI, at der investeres massivt i forskning og uddannelse. F.eks. vil DI afsætte 2,5 mia. kroner til grøn forskning frem mod 2022.

Læs 2030-planen her
Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold