Ellen MacArthur Foundation: Completing the picture: How the circular economy tackles climate change

05.11.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Cirkulær økonomi - et værktøj til CO2-reduktioner

Ny rapport fra Ellen MacArthur Foundation viser, at cirkulær økonomi kan medvirke til at nedsætte vores CO2-udledninger markant.

For at nå nul-emission i 2050 og dermed Paris-aftalens mål, er det ikke nok kun at fokusere på vores energiforbrug. Vi skal også tænke cirkulært. Dette er budskabet i Ellen MacArthur Foundations nyeste rapport: ”Completing the picture: How the circular economy tackles climate change”.

Rapporten har fokus på fem forskellige industrier: cement, aluminium, stål, plast og fødevarer.

CO2-besparelser på størrelse med transportsektorens samlede udledninger

Indsatser på energiområdet får os kun lidt over halvejs mod målet i 2050. Skal vi hele vejen, er det nødvendigt også at kigge på produktionen af produkter. Produktion indenfor de fem sektorer cement, aluminium, stål, plast og fødevarer står for 45 pct. af de globale udledninger. Det er her, at cirkulær økonomi kommer ind i billedet.

Cirkulær økonomi kan med en systematisk og omkostningseffektiv tilgang nedsætte udledningerne markant ved at øge brugstiden af bl.a. maskineri, transportudstyr og bygninger. Dertil skal en større genanvendelse og genbrug af materialerne mindske behovet for råmaterialer. I fødevareindustrien vil et fokus på madspild i selve produktionsfasen være med til at nedsætte CO2-emissionerne.

Cirkulær økonomi kan nedsætte de globale udledningerne fra cement-, stål-, plast- og aluminiumindustriernes produktion med 40 pct. i 2050. I fødevareindustrien kan den cirkulære tilgang nedsætte de globale udledningerne med 49 pct.

Samlet set kan udledninger fra produktion af produkter i de fem industrier reduceres med 45 pct. i 2050. Det svarer til en nedsættelse af CO2-udledningerne med 9.3 milliarder tons CO2 ækvivalenter eller til at skære udledninger fra hele den globale transport helt væk.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold