11.12.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Forslag til REACH-registrering af visse polymerer er undervejs

EU-kommissionen undersøger REACH-registrering af forskellige polymertyper, og vil i 2022 udgive et officielt forslag hertil.

EU-kommissionen vil i 2022 fremlægge et forslag om, at nogle polymertyper skal være en del af REACH-registreringen. Som det er i dag, skal polymerer ikke registreres i REACH, og de er ikke en del af evalueringsprocessen.

Polymerer bruges primært i plastprodukter. Polymerer har unikke egenskaber ved at være både stærke og elastiske, og de kan derfor bruges i mange forskellige plastprodukter.

Der er afholdt to workshops, hvor REACH-registrering af polymerer er blevet diskuteret. En undersøgelse er i gang for at kunne bestemme, hvilke polymerer der kan være en del af polymer-registreringen, og hvilke der skal registreres først. En rapport forventes udgivet i 2020 eller 2021.

Globalt pres skaber de nye reguleringer

Fokusset på polymertyper i REACH kommer af, at der er et globalt pres for at reducere plast, der ophobes i naturen. ECHA har mødt stor interesse for deres restriktionsforslag for bevidst tilført mikroplast i produkter.

For nyligt har 24 NGO’er udsendt et brev til de nye kommissionsledere, hvor de argumenterer for, at 20.000 lavvolumens kemikalier bør REACH-registreres. Her indgår også nogle polymertyper.

Helle Westphal

Helle Westphal

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3259
  • Mobil +45 2688 2052
  • E-mail hewe@di.dk

Relateret indhold