13.12.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi: Erhvervslivet er klar!

Et centralt budskab fra en workshop i Klimapartnerskabet d. 11. dec er, at vi kun kan løse halvdelen af klimakrisen med omstilling i energisektoren – resten handler om arealanvendelse og ressourcer.

Onsdag den 11. dec. afholdte DI en workshop i Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi. Blandt deltagerne var en lang række erhvervsorganisationer, virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner.

Hør hvad nogle af de deltagende virksomheder havde med af input til klimapartnerskabet.

Grøn omstilling kræver et kig på vores brug af ressourcer

Et centralt budskab fra workshoppen er, at vi kun kan løse halvdelen af klimakrisen med omstilling i energisektoren - resten er arealanvendelse og ressourcer. Derfor skal vi indrette et samfund, hvor vi genanvender, genbruger, reparerer og deler, så produkter og materialer bevares i et kredsløb. Det kræver en omstilling til et cirkulært Danmark.

I vandsektoren er der allerede opstillet en vision om, at sektoren skal være energi- og klimaneutral i 2030. Det vil kræve innovation og samarbejde mellem teknologivirksomhederne, forsyninger og universiteter.

Når det gælder affald, er opgaven at slutte cirklen mellem forbrug og produktion, så intet går tabt. Med den stigende befolkning i verden, urbaniseringen og den øgede velstand, vil der opstå en mangel på ressourcer. Den mangel kan vi dække ved at genanvende ressourcerne i affaldet. Og når affald genanvendes, reduceres CO2-udledninger forbundet med udvinding og produktion af nye materialer rundt omkring i verdenen.

Danske virksomheder skal i 2030 være verdensførende inden for cirkulære forretningsmodeller

Når man designer produkter, skal der i fremtiden være fokus på lang levetid. Og når levetiden er slut, skal man kunne genbruge produkterne eller genanvende materialerne i produkterne.

Håbet er, at danske virksomheder i 2030 er verdensførende inden for cirkulære forretningsmodeller, der er baseret på bæredygtige materialer, genanvendelse, genbrug, deleøkonomi og salg af produkter som service. Undersøgelser viser, at produktion og brug af produkter udgør 45 % af de samlede globale CO2 udledninger. En cirkulær omstilling er derfor nødvendig for at nå i mål.

Vand- og affaldssektoren står over for markante udfordringer med at begrænse klimaaftrykket. Men lykkes det, er det ikke bare godt for klimaet. Det skaber også store muligheder for de danske virksomheder.

Workshoppen i klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi viser, at erhvervslivet er klar.

Hør formanden, Camilla Haustrup Hermansen, for klimapartnerskabet opsummere, hvad der kom ud af workshoppen

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold