18.06.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Tillykke til Dansk Industris nye forening, DI Vand

I dag den 18. juni 2019 blev DI Vand oprettet på den nye forenings stiftende generalforsamling. DI Vand oprettes som en forening i Dansk Industri for at styrke vandsektorens stemme.

Der var mange, der havde set frem til DI Vands stiftende generalforsamling, fremmødet var flot, og Miljøpolitisk chef, Karin Klitgaard startede ud med at fremlægge baggrunden for DI Vand.

Den, der har evnen, har pligten

Senior Vice President hos Kamstrup, Jesper Daugaard har været formand for den styregruppe, der har forberedt dannelsen af DI Vand. Jesper holdt et spændende oplæg om visioner og mål for DI Vand.

Jesper startede med at citere Mærsk Mc-Kinney Møller: ”den, der har evnen, har pligten”, da Danske virksomheder bør bidrage med vandteknologiske løsninger, når 40% af verdens befolkning mangler vand. Samtidig udledes 80% af verdens spildevand urenset ud i naturen, og ca. 1 mia. mennesker lever i risiko for, at de kommende store klimaforandringer kan ødelægge deres livsgrundlag. Der er en kæmpe opgave med at bidrage til en bæredygtig verden og opfyldelse af FN’s verdensmål.

Visionen og formålet med DI Vand er derfor at være med til at løse de store globale vandudfordringer. Danske vand-virksomheder skal eksportere vandteknologi for 40 mia. kr. i 2030, og samtidig etablere flere danske arbejdspladser på vandområdet inden for udvikling af vandteknologi og forskning.

Generalforsamlingen vedtog derefter stiftelsen af DI Vand samt foreningens vedtægter og kontingentstruktur.

DI Vands bestyrelse er blevet valgt

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Jesper Daugaard fra Kamstrup A/S valgt til formand og Jens Brandt Berring fra NIRAS A/S valgt til næstformand.

Nedenfor findes listen over hele DI Vands bestyrelse.

DI Vands bestyrelse

• Senior Vice President Jesper Daugaard, Kamstrup A/S (formand)

• Forretningschef Jens Brandt Bering, NIRAS A/S (næstformand)

• Global Brand Manager Michael Ramlau-Hansen, AVK Holding A/S

• Senior market director Claus Nickelsen, COWI A/S

• Global Director Mads Warming, Danfoss A/S

• Managing Director Thor Ugelvig Petersen, DHI Danmark A/S

• Group Director Morten Riis, Grundfos Holding A/S

• Adm. direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand Holding A/S

• Forsyningsdirektør Ole Adeler, HOFOR A/S

• Partner Henriette Soja, Horten Advokatpartnerskab

• Adm. direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

• Managing Director Hanne Christensen, Rambøll Danmark A/S

• Direktør Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S

• Direktør Jonathan Cope, RGS Nordic A/S

• COO Claus Homann, Aarhus Vand A/S

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold