24.02.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Informationsmøder om 134 mio. kr. til udviklings- og demonstrationsprojekter om miljøindsatser

Miljøstyrelsen afholder to møder om deres Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) midler for 2020, og hvordan man får del i dem. Møderne finder henholdsvis sted i Aarhus og København.

Miljø- og Fødevareministeriets bevilling til MUDP er på 134 mio. kr. i 2020. Pengene skal gå til små og store udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og fyrtårnsprojekter, der har fokus på miljøteknologi. MUDP’s strategi for 2020-2023 har fokusområderne vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet. Projekterne indenfor fokusområderne vil være med til at fremme grøn innovation, et grønnere Danmark, skabelse af danske arbejdsplader og eksport af dansk miljøteknologi.

Ved de tre informationsmøder vil du høre mere om, hvordan du eller din virksomhed kan få del i midlerne, og dermed videreudvikle jeres miljøteknologi.

Tid & sted

Aarhus
Tid: Tirsdag den 25.2 kl. 12.30 – 14.30
Sted: Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby
Tilmeld dig her

København
Tid: Torsdag den 27.2 kl. 12.30 – 14.30
Sted: KAB, Studiestræde 38 i Billedsalen, 1455 København K
Tilmeld dig her

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold