21.02.20 Miljø, energi og klima Nyheder

TripleNine Denmark A/S halverer vandforbruget

Med en opdatering af kendt teknologi kan TripleNine nedsætte deres vandforbrug markant. Teknologien forventes også at kunne blive implementeret i andre fødevarevirksomheder.

På fabrikken i Thyborøn bruger TripleNine 16 mio. liter vand årligt til at losse fisk fra fiskekutterne og ind på fabrikken. Vandet genbruges, men fiskerester er med til at begrænse genbruget af vandet. Herefter gennemgår vandet en behandling, der giver et højt vand- og energiforbrug på fabrikken.

TripleNine er en af nordens største producenter af fiskemel og -olie og sammen med Teknologisk Institut, vil de nu forsøge at nedbringe det store vandforbrug.

Fra pilotprojekt til fyrtårnsprojekt

Projektet startede som et lille pilotprojekt, men er nu vokset til et fyrtårnsprojekt. Dette medfører, at teknologien, med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets MUDP-midler, skal implementeres i fuld skala.

TripleNines fabrik i Thyborøn forventes årligt at kunne nedsætte vandforbruget med 50-70 pct., CO2-udledningen med 955 ton samt opnå en besparelse på 600.000-1.000.000 kr.

MUDP

Ansøgninger til MUDP-midler er åben frem til den 30. april.

Læs mere om MUDP her.

Selve teknologien er en avanceret flotationsteknologi, hvor luftbobler får større fiskerester og olie til at samle sig i overfladen som en skumfraktion. Her kan skummet fjernes, og vandet kan genbruges flere gange end normalt. Skummet kan tillige genbruges i produktionen andetsteds.

Samtidig udvikles der et sensorbaseret styringssystem, der muliggør justering og styring af renseprocessen. Da fiskekvaliteten varierer, varierer vandkvaliteten også, og der er derfor ikke brug for en konstant renseproces.

Fyrtårnsprojektet har også til formål at afprøve nye former for flokkulanter, der kan egne sig til brug i foder- og fødevareproduktion. Traditionelle flokkulanter er forbudte at bruge i foder- og fødevareproduktion, men har evnen til at få mikroskopiske fiskerester til at samle sig i overfladen af vandet. Dette kan også mindske vandforbruget, fordi vandkvaliteten forbliver god i længere tid.

Store fremtidsmuligheder

Fyrtårnsprojektet forventes at være færdigt i 2022 og har et stort potentiale. Teknologien forventes, at kunne bruges i andre virksomheder i foder- og fødevarebranchen, hvilket medfører et stort markedspotentiale.

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk

Relateret indhold