04.03.20 Miljø, energi og klima Nyheder

DI tilslutter sig European Plastics Pact

Ambitiøse virksomheder fra hele EU er gået sammen om at etablere ’European Plastics Pact’, der har til formål at fremme mere cirkulær brug af plastemballage og engangsplast. Fredag den 6. marts har DI som organisation tilsluttet sig pagten.

Udgangspunktet for pagten er, at plast er et godt materiale. Det er stærkt, holdbart og kan bruges til mange ting. Plastemballage kan forlænge levetiden for fødevarer drastisk, til glæde for både miljø, klima og pengepung. Ingen tvivl om det.

Plastemballage skal genbruges eller genanvendes

Men samtidig er plastaffald et stigende problem i verden. Plasten skal indsamles og genbruges, eller plastmaterialet skal genanvendes – ikke ende i verdenshavene. En forudsætning for, at det kan ske, er, at produkterne designes til genbrug eller genanvendelse. Og at emballageaffald rent faktisk indsamles, sorteres og bruges igen.

Der er allerede mange initiativer i gang i EU såvel som i de enkelte EU-lande. Pagten skal støtte og supplere disse initiativer, og dens styrke er netop, at virksomheder og organisationer på tværs af landegrænser har tilsluttet sig. Som deltager forpligter man sig til:

  • at samarbejde langs værdikæden, så der kan udvikles smartere løsninger,
  • arbejde for at harmonisere vejledninger, standardarder og nationale rammer,
  • samt at udveksle best practices på kryds og tværs.

Ambitiøse målsætninger skal fremme cirkulær brug af plastemballage

Pagten har en række særdeles ambitiøse konkrete målsætninger. For eksempel forpligter man sig som tilsluttet virksomhed til, at al plastemballage, man sætter på markedet, skal være genbrugeligt hvor muligt og i alle tilfælde genanvendeligt senest i 2025. Ligeledes skal brugen af virgin plast reduceres med mindst 20 pct., mens man skal bruge mindst 30 pct. genanvendt plast – også inden 2025.

Medlem af DI’s miljøpolitiske udvalg og formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer af virksomheden Plus Pack, har været aktiv i arbejdet med udformning af pagten, og hun var også del af en high level paneldebat ved eventen, hvor pagten blev officielt underskrevet, fredag den 6. marts i Bruxelles.

Læs mere om pagten

European Plastics Pact
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold