20.03.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Erhvervslivet er klar til at genanvende deres emballage

Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer har skrevet under på, at de er parate til at oprette en såkaldt kollektivordning, hvor virksomhederne kan løfte ansvaret i fællesskab.

Dansk erhvervsliv vil påtage sig opgaven med at genanvende de store mængder pap, plastik, glas og metal, der bruges til emballage. Fra 2025 pålægger EU-lovgivning virksomhederne ansvaret for, at de emballager, som de sætter på markedet, bliver genanvendt, og at der er incitament til at designe genanvendelige emballager. I 2030 skal minimum 65 pct. af emballagen genanvendes.

Erhvervslivet står sammen for miljøet, borgerne og virksomhedernes skyld

Folketinget er i gang med at behandle et lovforslag om rammen for den danske implementering af EU's regler om et producentansvar for emballager. Erklæringen fra de tre organisationer sender et klart og tydeligt signal til Folketinget om, at erhvervslivet er klar til at påtage sig ansvaret.

Organisationerne mener, at omstillingen til cirkulær økonomi er så vigtig, at det er afgørende, at erhvervslivet står sammen for at sikre, at vi opnår det store potentiale, der ligger i cirkulær økonomi og genanvendelse. Derfor er parterne enige om, at der skal etableres én ordning for den emballage, der ender hos borgeren. Det er en god løsning for miljøet, borgerne og de virksomheder, der skal leve op til kravene.

Kollektivordningen skal løfte det juridiske og praktiske ansvar for håndtering af emballageaffald

Kollektivordningen gælder for alle de omfattede virksomheder, der ikke ønsker at løfte ansvaret for håndteringen af emballageaffaldet selv. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en lukket klub. Organisationen skal være åben og samarbejde med alle virksomheder, der er underlagt regler om producentansvar og desuden være i tæt dialog med affaldsverdenens aktører.

Vi vil arbejde efter fire principper: borgervenlighed, miljøeffekt, omkostningseffektivitet og konkurrenceneutralitet. Borgerne skal møde et enkelt og miljøeffekt system. Indsamlingssystemet skal være tilpasset nationale standarder, og borgerne skal kunne stole på, at deres emballager bliver genanvendt på en effektiv måde.

Erklæringen er første skridt mod etableringen af den ordning, der juridisk og praktisk kan løfte producentansvaret for de producenter, der ønsker at gøre det i fællesskab med andre virksomheder.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold