24.03.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi har afleveret deres forslag til regeringen

Klimapartnerskabets hovedvision er, at Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen, at Danmark skal genanvende 90 pct. af alt affald i 2030 og skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Regeringen udpegede 13 klimapartnerskaber i november 2019. Opgaven var at komme med forslag til, hvordan forskellige danske industrier kan være med til at reducere de danske CO2-udledninger med 70 pct. i 2030. Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack og formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har nu præsenteret klimapartnerskabets forslag.

En lang række erhvervs- og interesseorganisationer, virksomheder og vidensinstitutioner har løbende været involveret i klimapartnerskabets arbejdet, og der er blevet indsendt mere end 300 forslag. Forslagene er blevet samlet i 14 indsatsområder, der adresserer direkte nationale udledninger fra affald- og vandsektoren men også store reduktionsmuligheder i andre sektorer og globalt. Sidstnævnte er primært drevet af en omstilling til cirkulær økonomi gennem øget genanvendelse, brug af genanvendte materialer, øget levetid og mere genbrug samt nye cirkulære forretningsmodeller. Men også eksport af vandteknologi baner vejen for CO2-reduktioner i EU og globalt.

Ambitiøse klimavisioner

Den overordnede vision for klimapartnerskabet er, at Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen at genanvende 90 pct. af alt affald i 2030 og at skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Klimapartnerskabets arbejdet har resulteret i 93 konkrete tiltag indenfor 14 indsatsområder, som skal vise vejen. Der er både forslag til, hvad erhvervslivet kan gøre, og hvad der kan gøres politisk for at muligøre og hjælpe virksomhederne videre med klimaindsatsen.

Klimapartnerskabet har identificeret de største reduktionspotentialer gennem cirkulær økonomi og eksport af vandteknologi, hvor potentialet rækker langt ud over de nationale muligheder for at reducere CO2-udledninger fra affaldssektoren og vandsektoren.

Danmark kan reducere CO2-udledningen med 1,2 millioner ton via øget genanvendelse, energi- og ressourceeffektiv vandsektor og omstilling til cirkulær økonomi

Klimapartnerskab vil genanvende ni af ti stykker affald, og visionen er, at Danmark skal genanvende 90 pct. af alt affald i 2030. Derudover vurderer partnerskabet, at affaldssektoren og vandsektoren kan reducere de direkte CO2-udledninger med 67 pct. i 2030 i forhold til 1990.

Inden for eksport af energi- og ressourceeffektiv vandteknologi er potentialet også stort. Det vurderes, at eksport af dansk vandteknologi til Europa kan reducere europæiske udledninger med 1,7 mio. ton CO2, hvis EU’s vandsektor bliver lige så energieffektiv, som den danske vandsektor er i dag. Det svarer til udledningen fra 1 mio. benzin biler. På verdensplan er potentialet helt op mod 30 mio. ton CO2.

Gennem omstilling til cirkulær økonomi vurderer formandskabet, at potentialet er en reduktion af CO2 på op mod 7-9 mio. ton i 2030, hvoraf omtrent 70 pct. vil være globale reduktioner. Potentialet i 2050 estimeres til omkring 12-16 mio. ton CO2. Men det vil kræve væsentlige adfærds- og forbrugsændringer hos alle, herunder det offentlige, virksomhederne og forbrugere.

Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Hvis du er interesseret i den fulde afrapportering fra klimapartnerskabet, finder du hele rapporten med alle forslag og anbefalinger i linket nedenfor.

Læs mere her.
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold