07.04.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Nyt grønt udspil fra DI

”Danmark ud af krisen – tilbage til grøn vækst” er DI’s udspil og svar til, hvordan Danmark skal komme tilbage på rette spor med en grøn vækst, når landet lukkes op igen efter Coronakrisen.

I det nye udspil fra DI indgår der 70 konkrete forslag fordelt over 5 indsatsområder, der tilsammen kan give 30.000 arbejdspladser, 45 mia. kr. mere i velstand og nå en fjerdedel af CO2-målet for 2030.

De fem indsatsområder, der skal være med til at få Danmark tilbage på rette spor, er klima, infrastruktur, udvikling, eksport og konkurrencekraft. De vil lægge en hånd under de danske virksomheder i hele det danske erhvervsliv.

Klimatiltag er stadig meget vigtigt

Før Corona ramte landet, var der en bred enighed om, at der skulle sættes stærkt ind overfor klimakrisen. Dette kan vi stadig gøre, hvilket ”Danmark ud af krisen – tilbage til grøn vækst” viser. DI opfodrer regeringen og Folketinget til stadig at have fokus på klimaet, når der laves tiltag, der skal få den danske økonomi på rette spor igen.

I alt indeholder indsatsområdet for klima 22 forslag fra DI’s side, der har fokus på grøn vækst, hvor der både vil være resultater på kort og mellemlangt sigt. I de 22 forslag er der blandt andet fokus på klimatiltag, offentlige grønne indkøb, varmeforsyningen, modning af grønne teknologier, energieffektivisering, udbygning af el-ladestandere, biobrændstof, klimavenligt byggeri og tiltag på afgifter m.m.

Ved at gennemføre disse tiltag, hvor der både er fokus på vækst og klimaet, vil Danmark kunne komme ud af Coronakrisen og starte genopbygningen af den danske økonomi - og samtidigt fortsætte arbejdet med den grønne omstilling.

Et konkret eksempel er de store klimatilpasningsinvesteringer, som vi står overfor i Danmark. De kan være med til at holde gang i hjulene samtidig med, at vi får løst en stor bunden opgave Karin Klitgaard, Underdirektør
Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold