02.03.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Planloven ændres: Boligbyggeri i lugtbelastede områder kan nu blive en realitet

Folketinget vedtog den 20. februar 2020 en ændring af planloven. Kommunerne kan nu søge erhvervsministeren om tilladelse til at planlægge for boliger i etageejendomme i byområder, som er påvirket i højden af lugt fra produktionsvirksomheder.

De nye muligheder gælder kun for lugtgener og ikke for områder, hvor grænseværdierne for støv og lignende er overskredet.

Hvis kommunerne får en tilladelse til disse planer, skal kommunen tinglyse på ejendommen, at beboerne skal forvente at de generelle lugtgrænser kan overskrides betydeligt. Meningen er, at beboerne ikke skal kunne klage over lugtsituationer, fordi de er informeret i forvejen og har acceptret dette ved indflytningen.

Virksomhederne i området vil blive inddraget dels ved kommunens sagsbehandling og dels ved erhvervsministerens sagsbehandling.

Lovændringen træder i kraft 1. april 2020.

Links til nye regler

Intentionen bag den nye ordning er beskrevet uddybende i selve lovforslaget til boligbyggeri i lugtbelastede områder. Ved forvaltning af de nye regler vil også lugtvejledningen komme i spil. Vejledningen vil blive opdateret. I erhvervsudvalgets betænkning om lovforslaget fastlægger erhvervsministeren også sammenhængen til miljøbeskyttelsesloven.

Lovforslag til boligbyggeri i lugtbelastede områder som fremsat Erhvervsudvalgets betænkning om lovforslaget til boligbyggeri i lugtbelastede områder Det vedtagne lovforslag om boliger på arealer belastet af lugter lugt
Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk