22.04.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Unødvendig kørsel for skraldebiler kan være fortid

Et nyt partnerskab mellem de to DI medlemmer Sweco og Telia vil mindske unødvendige kørsel til tomme skraldespande og derved bidrage til den grønne omstilling.

Skraldebiler i Danmark kører hver dag ud og henter affald på fastlagte ruter. Dette resulterer i at, der tømmes skraldespande, som er halvt fyldte eller måske helt tomme. Dette er et spild af ressource, og en problemstilling Sweco og Telia nu forsøger at løse sammen.

Sweco og Telia vil gøre affaldsafhentningen intelligent. Dette er muligt, fordi Sweco har udviklet en sensor til skraldespande- og containere, som giver information om, hvor meget affald der egentlig er i skraldespanden- eller containeren. Telia står for datatransmissionen. Med den information vil det være muligt at planlægge affaldsindsamlingen, så det bedst kan betale sig.

Når vi ved, hvornår det bedst kan betale sig, at skraldespanden bliver tømt, mindskes miljøbelastningen. Der vil være en reduceret udledning af CO2 og NOx-partikler og færre støjgener på grund af den reducerede kørsel med de store skraldebiler.

Sweco og Telias løsning testes allerede i dag i forskellige større virksomheder, hvor resultaterne er miljømæssigt og økonomisk lovende. På sigt estimeres det, at løsningen kan reducere antallet af skraldespandstømninger med 50% i Danmark.

Yderligere information

Læs mere om projektet her.
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold