20.05.20 Miljø, energi og klima Nyheder

DI støtter op om regeringens ambitiøse affaldsudspil

Det er glædeligt, at regeringen har høje ambitioner og går efter 80 procents genanvendelse af plastaffaldet i 2030. Et afgørende første skridt er kravet om, at alle husstande skal sortere affaldet på samme måde på tværs af kommunegrænser, mener DI.

Regeringens konkrete visioner ved omorganiseringen af affaldssektoren indebærer blandt andet, at:

  • affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030,
  • 80 pct. af dansk plastikaffald skal udsorteres fra forbrænding,
  • affaldskurven skal knækkes, så der produceres mindre affald, mindre spild og derved mere genbrug,
  • og cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

udspillets konkrete tiltag

Strømline sorteringen: Danskerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen; uanset hvilken kommune. Det betyder, at der skal sorteres efter samme 10 typer af affald, som er mad -, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstil-, restaffald samt fødevarekartonner og farligt affald ved alle husstande i alle kommuner.

Genanvendelse frem for forbrænding: Der skal i langt højere grad investeres i og bygges genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg. Danmark skal have færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænse importen af udenlandsk affald.

Mere genanvendelse ved udbud af affald: Behandlingen af husholdningers genanvendelige affald skal udbydes, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan få adgang til affaldet. På den måde kan der udvikles ny, grøn teknologi.

DI: Ens sortering i hele landet skal sikre øget og bedre genanvendelse af affald

- I dag er det op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan affaldet skal indsamles. Men hvis der  skal være økonomi i at genanvende meget mere plastik, glas og metal, er det nødvendigt med store mængder ensartet materiale. Derfor er det rigtigt set, at regeringen vil pålægge kommunerne at indsamle på samme måde, siger Karin Klitgaard, chef for miljøpolitik og cirkulær økonomi i DI.

Regeringen sætter kun mål for genanvendelse af plast. DI opfordrer derfor regeringen til også at sætte mål for genanvendelsen af andre typer affald end plastik.

- Det er naturligvis yderst vigtigt, at vi genanvender mere plastik. Men vi skal også være ambitiøse i forhold til alt det andet affald, siger Karin Klitgaard.

Affaldet bør udbydes til virksomhederne

I 2025 får producenterne ansvaret for, at emballagen bliver genanvendt. Og emballage udgør en stor del af husholdningsaffaldet.  Virksomhederne har altså en interesse i, at affaldssystemet bliver så effektivt som muligt, og at materialerne kan bruges i nye produkter. Derfor foreslår både DI og klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, at private virksomheder overtager affaldet, når kommunerne har samlet det ind.

Et første svar fra regeringen er at sende det genanvendelige affald i udbud.

- Det er afgørende, at vi får skabt en affaldssektor, der er gearet til at recirkulere affaldet til nye produkter. Virksomhederne står klar til at investere i sorterings- og genanvendelsesløsninger, og med regeringens udspil får de muligheden, siger Karin Klitgaard.

- Det vil skabe en god overgang til 2025, hvor producenterne får ansvaret for emballageaffaldet. I dag genanvender vi kun 18 procent af den plastik, vi bruger i husholdningerne. Det kan og skal vi gøre bedre, så materialerne kan blive til nye kødbakker eller plastikfolie, siger Karin Klitgaard.

Når mere skal genanvendes bliver vi nødt til at brænde mindre affald af. Derfor støtter DI regeringens forslag om at reducere kapaciteten på forbrændingsanlæggene.

Forventede effekter af regeringens udspil

Regeringen forventer, at effekterne for deres udspil vil betyde en reduktion af CO2-udledningen i Danmark på 0,7 mio. ton i 2030.

Samtidig vurderes det samlede udspil at medføre en udsortering af ca. 65 pct. af den danske plastmængde i forbrændingen i 2030 ift. 2020.

I henhold til EU's genanvendelsesmål for plastikemballage skal DK genan-vende 50 pct. i 2025 og 55 pct. i 2030. I dag genanvender vi kun ca. 20 pct. af plastikemballageaffaldet.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold