06.05.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Miljøportal vil med ny data sætte skub i dansk klimatilpasning og cirkulær økonomi

Et af Danmarks største datafællesskaber, Danmarks Miljøportal, har lagt en ny strategi, som skal understøtte en endnu bedre dataindsamling og -formidling af miljødata for at assistere Danmarks grønne omstilling, nye teknologier og partnerskaber.

Hvad er Miljøportalen?

Danmarks Miljøportal fungerer som et samlet sted, hvor borgere, virksomheder eller offentlige institutioner kan finde data om digital miljøforvaltning i Danmark.

Stat, kommuner og regioner opdaterer løbende data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Data som kan bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere skal indhente jordforureningsattester, udpegning af kommunale sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand.

Ny strategi skal sætte gang i Danmarks grønne omstilling og flere cirkulære partnerskaber

De tre nye mål i Miljøportalens strategi er: 

  1. at understøtte klimatilpasning og cirkulær økonomi, 
  2. oprette nye services og lettere brug af data gennem ny teknologi,
  3. og hjælpe nye partnerskaber til at skabe værdi af data.

Disse mål vil Miljøportalen nå ved at stille data og digitale værktøjer til rådighed, der bl.a. skal hjælpe kommuner og regioner med at vurdere konsekvenserne af klimaforandringer, planlægge og forebygge skadevirkninger men også beskytte vandmiljø, naturen og drikkevandet.

For at fremme cirkulær økonomi vil Miljøportalen bl.a. fokusere på affaldsområdet i samarbejde med affaldssektoren for at skabe let adgang til velstrukturerede data om affald og ressourcestrømme. Håbet er, at data på portalen kan bruges på nye måder og af nye aktører bl.a. i innovative partnerskaber. Disse partnerskaber skal udforske nye måder at bringe data i spil i forretningsøjemed og bidrage til udvikling af nye løsninger.

Danmarks Miljø-portal arbejder for:

At gøre det lettere for myndigheder, virksomheder og borgere at træffe de rigtige miljø- og klimavenlige beslutninger.

At forbedre grundlaget for danske investeringer i klima og bæredygtighed.

At forbedre borgernes adgang til data om klima, arealanvendelse, miljø og natur.

At forbedre erhvervslivets muligheder for at bruge data til at skabe vækst og eksport.

At gøre det lettere at inddrage miljø, natur, arealanvendelse og klimahensyn ved udbygning og vedligeholdelse af Danmarks infrastruktur.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold