30.06.20 Miljø, energi og klima Nyheder

DI-netværk om ecodesign

Ecodesigndirektivet er centralt i EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi – og derfor  sætter DI nu  ekstra fokus på det med et nyt netværk.

Ecodesigndirektivet har sparet miljøet for CO2 og os alle sammen for tusindvis af kroner, fordi det har sat minimumskrav til f.eks. energieffektiviteten i køleskabe, lysarmaturer og digitale skærme.

Ecodesigndirektivet gælder for energiforbrugende produkter og fungerer ved at fjerne de miljømæssigt dårligste produkter fra markedet, så man f.eks. ikke kan købe de mest el-slugende produkter inden for en kategori. Miljøkravene handlede i starten meget om energieffektivitet i produkterne, men i de senere år er der også stillet krav om andre ting, f.eks. krav om at man skal kunne købe reservedele til et produkt i et antal år.

Cirkulær økonomi handlingsplan lægger op til udvidelse af ecodesigndirektivet

I marts 2020 fremlagde EU-Kommissionen en handlingsplan for cirkulær økonomi. Her lægges op til, at ecodesigndirektivet skal bruges endnu mere. Dels skal flere typer af produkter være omfattet, dels skal der være flere typer af miljøkrav. I handlingsplanen varslets en bæredygtig produktpolitik i 2021, og her bliver de nye krav sandsynligvis præsenteret.

DI mener, at ecodesigndirektivets tilgang til miljøregulering er god: Kravene er de samme, uanset om man er producent i EU eller udenfor EU. Kravene er baseret på videnskabelige vurderinger af ressourceforbrug set over produktets livscyklus. Og kravene fastlægges i en (relativt) åben proces.

Netværk om ecodesigndirektivet

Nu opretter DI et nyt medlemsnetværk om direktivet. Her er det tanken, at medlemmerne kan blive opdateret om ecodesign og konsekvenserne af lovgivning på området ved at udveksle erfaringer og ved at modtage viden om politiske initiativer vedrørende ecodesign, der tilgår DI, f.eks. fra de europæiske erhvervsorganisation, som DI er medlem af.

Det er planen at holde 2-3 fysiske møder årligt, hvor hovedformålet er at aktuelle lovgivningsspørgsmål drøftes, evt. med inddragelse af inviterede gæster fra f.eks. relevante myndigheder (Miljøstyrelsen, Energistyrelsen mv.) eller forskerverdenen. Herudover kan netværket kommunikere gennem DI-net.

Endelig kommer netværket til at fungere som baggrundsgruppe, der hjælper med faglige input til DI, når forslag til ændringer af ecodesigndirektivet kommer i høring i de kommende år.

Yderligere information

DI-netværk om ecodesign
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold