10.06.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Nyt privat sorteringsanlæg til 250 mio. kr. kan skille shampooflasker fra bæreposer

Solum A/S er klar til at bygge landets første og største private sorteringsanlæg til al plast. 75 arbejdspladser og et stop for plasteksport følger med - hvis politikerne kan enes om rammerne.

I dag bliver det brændt eller kørt til udlandet – hovedparten af danskernes plastemballage.

- Alt fra shampooflasker, vindruebakker og makrelbøtter til chips-, kaffe- og bæreposer ryger ud i Europa. Det vil vi gerne sætte en stopper for, så vi sorterer og genanvender mest muligt i Danmark.

Sådan forklarer kommerciel direktør Morten Strandlod fra Solum A/S, at genanvendelseskoncernen fra Hedehusene har besluttet sig for – sammen med sin tyske partner PreZero Recycling Deutschland GMBH - at investere 250 mio. kr. i et nyt kæmpestort, privat plastsorteringsanlæg.

The missing link

Morten Strandlod fortæller, at hvis alt går vel, vil det første kilo plast blive sorteret på anlægget i Roskilde ved indgangen til 2023.

Der er brug for virksomheder, som kan bidrage med forretningsdrift, teknologisk know-how og markedskendskab, siger Karin Klitgaard, underdirektør i DI.  

Det nye anlæg, Solum har planer om, er særligt, fordi det dels kan håndtere alle typer plast og dels den enorme mængde plastemballage hr. og fru Danmark, samt blandt andre landets kantiner og supermarkeder bruger i løbet af et år.

- Vi kan tage al emballageplast i Danmark, sortere og oparbejde det, så mest muligt kan gå tilbage og blive genanvendt i plastindustrien. Vi er ’the missing link’ i plastværdikæden, som både politikere og markedsdeltagere har efterspurgt, siger Solums kommercielle direktør.

Aldrig en kommunal opgave

Solum A/S driver allerede to genanvendelsesanlæg i Danmark og har en god dialog med Roskilde Kommune om at etablere det nye anlæg, der vil kunne generere op til 75 faste arbejdspladser, når det forhåbentlig står klar om små tre år.

Men. For der er et men, pointerer Morten Strandlod.

- Rammevilkårene for affaldssektoren er nødt til at være på plads, så der for eksempel er ensartethed i kommunernes indsamling, en hvis volumen og at vi sammen finder et system, der giver mening, siger Solums kommercielle direktør.

Han forklarer, at det blandt andet handler om, at den plastik, der bliver indsamlet ikke kan være blandet med for eksempel glas og en forståelse af, at Danmark er så lille, at det ikke dur, at kommunerne har hver deres system.

Og det er DI helt enig i. Efter DI’s opfattelse kan det aldrig blive en kommunal opgave at drive sorterings- og genanvendelsesanlæg.

- Der er brug for virksomheder, som kan bidrage med forretningsdrift, teknologisk know-how og markedskendskab, siger DI’s underdirektør Karin Klitgaard, der har ansvaret for miljøpolitik og cirkulær økonomi.

Mere genanvendelse og CØ

Karin Klitgaard peger på, at Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har en vision om, at 90 procent af affaldet skal genanvendes i 2030. Regeringens mål er lidt lavere.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, skal store dele af affaldet flyttes ud af forbrændingsanlæggene og ind i sorterings- og genanvendelsesanlæg, siger hun.

DI’s ansvarlige for miljøpolitik og cirkulær økonomi mener desuden, at Danmark er gået fra at se affaldet som et problem, vi skal af med, til en ressource, vi skal udnytte.

- Aktørerne i andre lande, misunder os den plan, der nu ligger på bordet. Den kan levere Europas bedste bud på cirkulær økonomi og en kraftig reduktion af klimabelastningen fra affaldssektoren. Nu er det op til politikerne at sikre, at det sker, siger Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk