07.07.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Skal din virksomhed deltage i konkurrencen om EU's miljøpriser 2020?

Private og offentlige virksomheder, organisationer og andre grupperinger kan deltage med projekter, der fremmer innovative og bæredygtige løsninger og initiativer på miljøområdet.

Efter aftale med Miljø-& Fødevareministeriet udskriver IDA igen EU’s Miljøpriskonkurrence i samarbejde med EU-kommissionen. EU's miljøpriser er blevet uddelt til europæiske virksomheder hvert andet år siden 1987. I 2018 vandt tre DI-medlemmer: Malingsproducenten Beck & Jørgensen, den cirkulære it-virksomhed Refurb samt Grundfos Biobooster.

I år vil der være fokus på virksomheder, der arbejder med projekter som især støtter op om FNs verdensmål for bæredygtighed. Der søges derfor efter egnede kandidater inden for fire områder:

 • Miljømanagement
 • Bæredygtige processer
 • Bæredygtige produkter & services
 • Internationalt virksomhedssamarbejde

Med prisen følger en unik mulighed for at fremme din grønne profil som virksomhed.

5 gode grunde til at tilmelde din virksomhed til EU's Miljøpriskonkurrence

 • Med en miljøpris får du anerkendelse på både dansk og europæisk plan.
 • Du opnår medieomtale af virksomheden.
 • Du kan bruge prisen i fremtidig grøn markedsføring.
 • Du opnår troværdighed blandt de politiske beslutningstagere, der har med miljøhensyn at gøre.
 • Du skaber engagement og stolthed blandt medarbejderne.

Priskonkurrencen har to niveauer - et nationalt og et europæisk. En nationalt sammensat bedømmelseskomité vurderer og præmierer i hvert af de deltagende lande de indkomne projekter og indstiller udvalgte projekter til deltagelse i den efterfølgende konkurrence på europæisk niveau.

Præmie

De prisbelønnede projekter vil blive belønnet med en håndgribelig - ikke pengemæssig - præmie.

Formålet med EU’s miljøpriser

Formålet med uddelingen af EU miljøpriser 2020 er at skærpe opmærksomheden på innovative og miljømæssigt bæredygtige løsninger i europæisk erhvervsliv. Kommissionen ønsker at øge udviklingen af eco-innovation og nedbryde potentielle barrierer for at øge fokus på bæredygtige løsninger på tværs af de 27 EU lande.

Priskonkurrencen vil anerkende og fremme projekter, som bidrager ekstraordinært til bæredygtig udvikling. Det er målet at promovere praksis, processer og produkter fra alle sektorer, som bidrager til en bæredygtig udvikling - herunder nedbringe miljøbelastningen ved produktion, understøtte naturens evne til at modstå miljøbelastninger og fremme ansvarlig brug af ressourcer.

Tilmelding og yderligere information

Frist for tilmeldinger er 30. september 2020.

Tilmeldingsskemaet finder du her Nærmere oplysninger om prisuddelingen findes her
Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3935
 • Mobil +45 2027 5245
 • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold