30.10.20 Miljø, energi og klima Nyheder

29 initiativer i nyt udspil fra regeringen om grønne offentlige indkøb

Finansminister Nicolai Wammen præsenterede torsdag d. 29. oktober 2020 regeringens nye indkøbsstrategi på et pressemøde sammen med KL og Danske Regioner. Regeringen lancerer 29 initiativer i strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”, der skal gøre de offentlige indkøb grønnere.

DI bakker op om udspillet og kalder det ”et skridt i den rigtige retning”. DI ser frem til at samarbejde med parterne i den offentlige sektor om, hvordan vi får strategien til at materialisere sig i reelle grønne indkøb. DI vil søge dialog med de relevante parter i såvel ministerier, styrelser, kommuner og regioner for at bidrage til udmøntningen af de konkrete, varslede initiativer.

En række af initiativerne i regeringens strategi indebærer konkrete krav på kort sigt til statens indkøb. Eksempelvis krav om:

 • Valg af miljømærkede indenfor visse kategorier, f.eks. rengøringsmidler, papir, tryksager og hygiejneprodukter.
 • Brug af TCO-modeller (total cost of ownership / totalomkostninger) for alle indkøb.
 • Mål for reduktion af energiforbruget i statens bygninger.
 • Vegetarisk mad i statslige kantiner to gange ugentligt.
 • LED-belysning som standar.

Derudover følger en række initiativer, som på tværs af den offentlige sektor på længere sigt skal sikre grønne indkøb, blandt andet ved indførelse af:

 • Reduktionsmål for klimaaftrykket i den offentlige sektor.
 • Charter for godt og grønt indkøb.
 • Grønne transportkrav til leverandører til det offentlige.
 • Emissionsfri køretøjsflåde i det offentlige i 2030.
 • Obligatorisk brug af miljømærker i 2030.

For virksomheder vil den øgede brug af miljømærker og TCO-modeller frem mod 2030 være et centralt pejlemærke, ligesom mere branchespecifikke tiltag også kan have stor betydning. Eksempelvis oprettes der på tekstil og vaskeriområdet et partnerskab mellem leverandører og offentlige kunder med henblik på at undersøge, hvordan det offentlige tekstilforbrug kan ske grønnere. Derudover varsles det, at e-handel (kataloger og platforme) i større grad fremover skal tillade, at leverandører herigennem kan anføre og fremhæve grønne faktorer ved deres produkter overfor deres offentlige kunder.

For at støtte op om obligatorisk brug af miljømærker i 2030 vil regeringen styrke vejledningsindsatsen overfor små og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

 • Direkte +45 3377 3713
 • Mobil +45 2625 0910
 • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold