03.11.20 Miljø, energi og klima Nyheder

MUDP tilskud for 2020 hjælper miljøinnovation på vej

36 nye projekter har fået bevilliget tilskud på samlet 77 mio. kr. i dette års MUDP bevilling. Projekterne hjælper innovation på vej, der skal være med til at tackle miljøproblematikker.

36 nye projekter får milliontilskud i dette års MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) bevilling. Projekterne er indenfor kategorierne:

  • Miljøfarlige stoffer
  • Vand & klimatilpasning
  • Biodiversitet
  • Luftforurening & drivhusgasemissioner
  • Produktion & ressourceoptimering
  • Cirkulær økonomi & genanvendelse
  • Bæredygtigt byggeri

Dette spreder tilskuddene udover et stort spænd og dermed går ind i mange forskellige miljøproblematikker.

MUDP midler hjælper danske virksomheder - både de store og SMV’erne. Det kan være med til at sikre, at danske virksomheder tager skridtet videre i innovation indenfor miljøteknologier, der på sigt kan løse miljøproblematikker i Danmark og i verden.

Af dette års bevilling fremgår det, at MUDP modtog ansøgninger fra 134 projekter, der samlet søgte om 279 mio. kr. Dette vidner om en stor vilje blandt de danske virksomheder til at blive mere miljørigtige og en stor interesse i verdens klima- og miljøproblemer. Derfor er det også nødvendigt med flere midler i MUDP puljen. DI mener, at der bør afsættes 250 mio. kr. i den årlige MUDP pulje.

Vi har længe kæmpet for flere midler til grøn forskning. Herunder et ønske om at der på sigt afsættes 250 mio. kr. til MUDP. Flere offentlige midler vil hjælpe de danske virksomheder med at skabe den innovation, der er nødvendig for den grønne omstilling. Karin Klitgaard, Underdirektør

Millioner i andre puljer

Viljen til den grønne dagsorden kan også findes andre steder. Danmarks Frie Forskningsfond har givet 333 mio. kr. til 65 forskningsprojekter indenfor den grønne omstilling. Midlerne skal her sikre nye originale idéer og forskningsmæssige gennembrud inden for blandt andet klima, natur og miljø.

Danmarks Frie Forskningsfond modtog 452 ansøgninger, hvilket igen vidner om behovet for større forskningspuljer i Danmark.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk