22.12.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Deltag i digital konference om en bæredygtig råstofforsyning

Dansk Industri, Danske Regioner, Danske Råstoffer og kommunerne Roskilde, Kalundborg og Sorø inviterer til digital konference om en bæredygtig råstofforsyning tirsdag den 26. januar 2021 fra kl. 9-12.

Forbruget af råstoffer i Danmark er et af de højeste i Europa målt per indbygger. Materialer som sand, grus og sten indgår i byggematerialer og i fundamenterne til veje, havne og bygninger.

Selvom vi stadig har råstoffer til rådighed i Danmark, er der mange konflikter forbundet med at indvinde dem. Både for de lokalområder, hvor råstofforekomster bliver og kan indvindes, og for de erhverv, der ønsker at anvende råstofferne på en mere bæredygtig måde. Derfor er der brug for politiske initiativer målrettet en mere bæredygtig anvendelse af vores råstoffer.

Af den grund inviteres der nu til en politisk konference om rammerne for planlægning og anvendelse af vores fælles råstofressourcer i fremtiden. Undervejs på konferencen får vi både faglige og politiske indspark til, hvordan råstofområdet kan gøres mere bæredygtig i fremtiden. Konferencen afsluttes med en paneldebat mellem relevante ordførerskaber inden for miljø, klima, transport og erhverv på tværs af politiske partier.

Praktisk information

Grundet covid-19 situationen er konferencen ændret fra en fysisk konference på Christiansborg til et virtuelt arrangement. Tilmeldte til konferencen vil forud for konference modtage et mødelink. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her: Digital Råstofkonference Program til Digital Råstofkonference

imagegdnkh.png

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk