Gittyimages
14.12.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny handlingsplan for cirkulær økonomi sendt i høring

Miljøminister Lea Wermelin har sendt regeringens nye handlingsplan for cirkulær økonomi i høring. Handlingsplanen, som samler den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032, er i høring frem til den 9. februar 2021.

Cirkulær økonomi handler om at bevare produkter og materialer i kredsløb og udnytte deres værdi så længe som muligt. Hver gang der bliver produceret nyt, medfører det markante CO2-udledninger. Det kræver en masse energi og naturressourcer at producere vores cowboybukser, mælkekartoner og telefoner. Derfor skal vi designe og forbruge smartere, og så lidt som muligt skal ende som affald i en forbrændingsovn.

DI’s netværk for cirkulær økonomi vil drøfte handlingsplanen for cirkulær økonomi på det kommende netværksmøde den 19. januar 2021.

Handlingsplan for cirkulær økonomi

Handlingsplanen for cirkulær økonomi beskriver rammen for dansk politik samt de konkrete indsatser, der planlægges, for at fremme cirkulær økonomi i Danmark. Planen ser på hele den cirkulære værdikæde fra design, produktion og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra affaldsressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer.

Handlingsplanen sætter fokus på tre områder, hvor miljø- og klimabelastningen er særligt stor. Dette er biomasse, byggeri og plastik.

Regeringen ønsker med en omstilling til et mere cirkulært Danmark bl.a. at bidrage til det ambitiøse mål om at reducere de nationale CO2-udledninger med 70 pct. i 2030.

Alle EU medlemslande skal som følge af EU’s affaldsdirektiv lave nationale planer for affaldsforebyggelse og affaldshåndtering. Planerne skal have 12-årigt sigte men revideres mindst hvert 6 år. Denne gang er planerne altså slået sammen til en Handlingsplan for cirkulær økonomi, som erstatter "Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering" (2014) og "Danmark uden affald II, Strategi for affaldsforebyggelse" (2015).

Handlingsplanen indeholder i alt 126 initiativer, hvoraf mange af initiativerne også indgår i andre planer og strategier. Disse er:

  • Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (juni 2020),
  • Strategi for offentlige grønne indkøb (november 2020),
  • Plastikhandlingsplanen (december 2018),
  • Strategi for cirkulær økonomi (september 2018) samt
  • implementeringen af affaldsdirektiverne og engangsplastikdirektivet, der blev vedtaget i 2018 og 2019.

Interessenter kan indsende høringssvar frem til den 9. februar 2021.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold