GettyImages
14.12.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Save the date: Webinar om klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Den 21. januar 2021 har du mulighed for at deltage i et webinar, hvor du vil få indsigt i indholdet i klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, implementering af samme, og hvad der allerede nu er ændret i affaldslovgivningen.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 2020

Den 16. juni 2020 indgik regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Læs aftalen her.

I grove træk går klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi ud på at sikre langt mere genanvendelse og nedbringe CO2-udledning fra affaldssektoren i Danmark. Konkret er der fokus på:

  1. At reducere vores affaldsmængder, og at danskerne skal sortere mere affald til genanvendelse.
  2. Forbrændingskapaciteten skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald.
  3. Der skal opbygges en grøn genanvendelsessektor i Danmark.

Webinar: Sæt kryds i kalenderen den 21. januar 2021

På webinaret kan du få indsigt i indholdet i klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og hvad der allerede nu er ændret i affaldslovgivningen. Det handler bl.a. om ens sorteringskriterier i alle landets kommuner. Samtidig kan du høre om, hvad der er på vej i de kommende år i forhold til krav om dokumentation af genanvendelse, nye muligheder for tilbagetagningsordninger, udbud af det genanvendelige husholdningsaffald mv.

På webinaret vil Iben Kinch Sohn, seniorchefkonsulent i DI’s enhed for miljøpolitik og cirkulær økonomi fortælle om indholdet i klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og hvad det konkret betyder for virksomheder i Danmark. Niels Bukholt, sekretariatsleder for Affalds- og Ressourceindustrien, vil gå et spadestik dybere i forhold til de nye krav til sortering og indsamling af affald samt hvordan man fremadrettet dokumenterer reel genanvendelse eller forberedelse til genbrug

Praktisk information

Webinaret kommer til at foregår den 21. januar fra klokken 14:30 til 16:00 og er gratis for medlemmer. Tilmelding er først muligt senere. Mere information følger.

Har du spørgsmål til webinaret, kan du skrive til Kristine Rald Johnsen på krrj@di.dk.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold