09.01.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Fire nye bekendtgørelser

Den 1. januar trådte fire nye bekendtgørelser i kraft: bekendtgørelsen for fyringsanlæg, godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bliv opdateret her.

De nye ændringer sker i godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg
Ændringen i bekendtgørelsen rettes mod gasoliefyrede kedelanlæg > 5MW, der anvendes som spidslastanlæg. Emissionsgrænseværdierne for støv til de kedelanlæg ophæves. For både kedelanlæg i almindelig drift og kedelanlæg med højst 500 årlige driftstimer gælder dette.

Godkendelsesbekendtgørelsen
I godkendelsesbekendtgørelsen præciseres §§ 40 og 41 om revurdering af bilag 1-aktiviteter/-virksomheder. Præciseringen tydeliggør revurderingens omfang i forhold til andre aktiviteter, der også kan være omfattet af revurderingen.

Standardvilkårsbekendtgørelsen
I standardvilkårsbekendtgørelsen ophæves standardvilkårene for nogle  affaldsbehandlingsanlæg, der kan findes i afsnit 23-27 og 29 i bekendtgørelsens bilag 1. Dette skyldes, at de omtalte anlæg også reguleres af BAT-konklusioner for affaldsbehandling. Dermed undgår man, at der skal administreres efter to regelsæt.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen
I miljøtilsynsbekendtgørelsen er der foretaget opdateringer og lovtekniske rettelser.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold