16.11.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Klimaændringerne kræver turbo på klimatilpasning

DI har 6 klare ønsker til regeringens arbejde med en national klimatilpasningsplan.

1. KLIMATILPASNINGSINDSATSEN SKAL OP I TEMPO

Klimatilpasning skal op i fart, hvis vi vil undgå store skader i fremtiden. Rettidig omhu kræver handling nu.

2. TÆNK HELHEDSORIENTERET - VANDET KOMMER FRA MANGE SIDER

Regnvand, havvand og grundvand skal tænkes sammen i helhedsløsninger. Vand kender ikke grænser, så der er brug for forpligtende samarbejde på tværs af kommuner.

3. VEDTAG NATIONALT FASTSATTE BESKYTTELSESNIVEAUER

Vi har brug for et løbende opdateret Klimaatlas og samme modelgrundlag for beslutninger, og vi skal udnytte digitaliseringens muligheder. Vi har brug for, at det centralt besluttes, til hvilket niveau klimasikring skal gennemføres ud fra samfundsøkonomiske overvejelser

4. BRUG FOR KLARE REGLER FOR FINANSIERING

Nytteprincippet skal være tydeligt koblet til dem, der har gavn af klimatilpasningen, og fordeling mellem lodsejer og anden finansiering fra kommune og stat skal være klar, så det forebygger langsommelige beslutningsprocesser. Der skal være bedre og mere ensartede lånemuligheder til klimatilpasningsprojekter.

5. NATIONAL KLIMATILPASNINGSFOND

Staten skal støtte mere tempo i indsatsen ved at etablere en klimatilpasningsfond med et årligt bidrag på 800 mio. kr.

6. FLEKSIBILITET I NATURBESKYTTELSESREGLER

Naturbeskyttelsesreglerne skal administreres så fleksibelt og smidigt, som EU lovgivning giver mulighed for, så vi ikke bremser den nødvendige kystbeskyttelse og klimasikring.

Download DI’s onepager

Turbo på klimatilpasning 2021.pdf
Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand & Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold