02.11.21 Miljø, energi og klima Nyheder

To forskellige takster for opkrævning af brugerbetaling

Brugerbetalingsbekendtgørelsen har skabt forvirring om, hvilken takst der skal anvendes for opkrævning af brugerbetaling for myndighedsopgaver i perioden 1. november til 31. december 2020.

Jævnfør Brugerbetalingsbekendtgørelsen skal tilsyns- og godkendelsesmyndigheder opkræve brugerbetaling for bestemte ydelser i forbindelse med godkendelse og tilsyn. Opkrævningen sker hvert år i november hos virksomheder og husdyrbrug m.v., hvor en myndighed har udført tilsynsopgaver.

Med den justerede Brugerbetalingsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2021, er der imidlertid opstået tvivl om, hvilken takst der skal anvendes for myndighedsarbejde udført i perioden 1. november til 31. december 2020. Tvivlen skyldes, at der i bekendtgørelsen mangler en overgangsbestemmelse.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det er brugerbetalingstaksten for 2020 på 333,22 kr. pr. time, som skal anvendes ved opkrævning af brugerbetaling for myndighedsarbejde udført i perioden 1. november  til 31. december 2020.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold