25.02.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Din virksomhed har pligt til at oplyse om skadelig kemi

Hvis din virksomhed importerer, producerer, samler, distribuerer eller sælger produkter, er den forpligtet til at indberette produkternes indhold af skadelig kemi til den europæiske SCIP-database.

SCIP-databasen

Den 5. januar 2021 tråde pligten til at indberette til SCIP-databasen i kraft. Reglerne gælder alle virksomheder, med undtagelse af dem der udelukkende sælger til forbrugere, og omfatter alle artikler med et indhold af de såkaldte kandidatlistestoffer på over 0,1 pct.. En artikel forstås som den mindste bestanddel et produkt består af.

Pligten til at indberette til SCIP-databasen blev vedtaget med revideringen af affaldsdirektivet i 2018, men bygger på kemikalielovgivningen REACH fra 2007. Der er altså ikke tale om en ny forpligtelse, men blot en ny måde at opfylde pligten på. Det er det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, der administrerer databasen og behandler oplysningerne.

The usual suspects

Der er 209 stoffer på kandidatlisten. Men for langt de fleste virksomheder er det primært en lille håndfuld meget udbredte stoffer, man skal være opmærksom på. Bly er det hyppigst forkomne kandidatlistestof, og alle artikler der indeholder over 0,1 pct. bly skal dermed indberettes. Det er ligeledes relevant at overveje:

  • Ftalater, f.eks. i bløde plastik/gummi elementer
  • Bromerede flammehæmmerer, f.eks. i tekstil og elektronik
  • UV-stabilisatorer, f.eks. i plastik der skal holde til sollys i mange år på køretøjer
  • Fluorforbindelser, f.eks. i vand-, olie-, og smudsafvisende overfalder

Hvordan kommer du i gang?

Det første skridt for at videregive information om skadelige stoffer i egne produkter, er at gøre sig bekendt med indholdet af disse. Dette kan gøres ved at bede leverandører oplyse om indholdet af kandidatlistestoffer, f.eks. med skabeloner fra Miljøstyrelsen som du kan finde her. Indberetningspligten gælder naturligvis kun såfremt en artikel indeholder et kandidatliste stof i en koncentration på over 0,1 pct..

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk

Relateret