11.03.21 Miljø, energi og klima Nyheder

EU’s miljøpriser uddelt til innovative danske virksomheder

Den 1. marts 2021 modtog tre danske virksomheder EU’s danske miljøpriser 2020. Priserne blev overrakt af ingeniørforeningen IDA i samarbejde med EU-Kommissionen og Miljø- & Fødevareministeriet.

Den danske bedømmelseskomité uddelte priser i kategorierne: Bæredygtige produkter og services, bæredygtige processer samt miljømanagement. Blandt vinderne, er Stjernholm A/S og Rockwool A/S.

Miljøpriskonkurrencen har fundet sted siden 1987, hvor europæiske virksomheder med projekter, der støtter op om FN’s verdensmål for bæredygtighed, kan tilmelde sig konkurrencen, som finder sted på nationalt og europæisk niveau. Formålet med miljøpriserne er at fremme innovative og bæredygtige løsninger i det europæiske erhvervsliv.

I kategorien bæredygtige produkter og services modtog Stjernholm A/S miljøprisen for virksomhedens udvikling af Stjernholm Sand Separeringsanlæg til separering af gylle og sand. Dette bidrager til, at op til 99 pct. Af sandet i køers sengebåse kan genanvendes, mens det resterende gylle kan sælges til forgasning på biogasanlæg.

I kategorien bæredygtige processer, modtog Rockwool A/S miljøprisen for at udvikle ny banebrydende teknologi til opvarmning af smelteovne med biogas frem for fossile brændstoffer. Den nye smelteteknologi bidrager til, at Rockwools danske fabrikker kan reducere deres CO2-udledning med 70 pct. fra i år.

Sinatur Hotel og Konference fik miljøprisen i kategorien miljømanagement.

Morten Løber

Morten Løber

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold