06.07.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Dansk Industri og Miljøstyrelsen vil sikre genanvendelsen af plast i byggebranchen

Der bruges store mængder plast i byggebranchen. Et sektorsamarbejde mellem Dansk Industri og Miljøministeriet skal sikre, at plasten finder nyt liv.

Et samarbejde mellem DI og Miljøstyrelsen skal sikre, at byggesektoren får realiseret potentialet for genanvendelse af plastik brugt i sektoren. Selvom huse ikke bygges af plastik, bruges der store mængder plastik i byggebranchen, heriblandt indpakning af materialer, granulat, rør, kabler, spande mv. Formålet med samarbejdet mellem DI og Miljøstyrelsen er at finde konkrete løsninger på, hvordan man kan genanvende mere plastik og sikre, at de forskellige aktører i værdikæden fra branchen snakker sammen, så målet realiseres. Blandt aktører vil man blandt andre inddrage affaldsproducenter, affaldsselskaber og genanvendelsesindustrien.

Ambitiøs målsætning

Regeringens ambitiøse mål for byggebranchen blev præsenteret i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Her er målet, at 25 procent af den genererede plastik i byggesektoren skal udsorteres med henblik på genanvendelse i 2025 og hele 75 procent i 2030. Dette er noget højere end tilfældet i dag, hvor kun cirka en femtedel af plasten i branchen udsorteres til genanvendelse.

Plastik er i dag en fuldstændig integreret og naturlig del af byggeriets værdikæde, selvom det langt fra udgør det primære byggemateriale eller den primære affaldsfraktion. Men lige som andre dele af byggeaffaldet, skal byggebranchen også kunne tage hånd om plasten, så der sikres størst mulig udsortering og genanvendelse. Derfor har  byggebranchen sagt ja til at stå i spidsen for det meget ambitiøse udsorteringsmål.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold