27.08.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Her er Handlingsplanen for cirkulær økonomi

Så kom handlingsplanen for cirkulær økonomi langt om længe. Miljøministeriet har præsenteret en samlet national plan for forebyggelse og håndtering af affald. DI ser frem til en ensartet sortering og indsamling af affaldet, men efterspørger konkrete indsatser, der skal forebygge affald.

Miljøministeriet har præsenteret en handlingsplan for cirkulær økonomi, og hvordan vi i Danmark skal forebygge og håndtere de store affaldsmængder i perioden 2020 til 2032. Handlingsplanen beskriver blandt andet status, den nuværende politik på området samt initiativer til, hvordan vi når i mål med visionerne om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev politisk vedtaget med klimaplanen på affaldsområdet i 2020.

Handlingsplanen indeholder 129 initiativer, der adresserer forskellige dele i den cirkulære værdikæde ligesom der er specifikke initiativer inden for biomasse, byggeri og plastik.. De fleste initiativer indgår også i andre planer og strategier.

De generelle fokusområder i handlingsplanen:

  • Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcer
  • Mere og bedre genanvendelse
  • Bedre udnyttelse af biomasse
  • Bæredygtigt byggeri
  • Plastik i en cirkulær økonomi

Med handlingsplanen bliver der sat fokus på øget genanvendelse og implementering af klimaplanens bestemmelser. Et fokus som DI bakker op om. Særligt ser DI frem til strømlining af affaldssortering- og indsamling i hele landet samt til en ny organisering af affaldssektoren, hvor det genanvendelige affald bydes ud og skal håndteres af private aktører. Det vil sættegang i udviklingen af en grøn genanvendelsessektor i Danmark.

Når det kommer til affaldsforebyggelse er der dog ikke meget at komme efter i handlingsplanen. Målet om at knække affaldskurven gentages i planen, men konkrete indsatser til at sikre mindre affald i Danmark er der ikke mange af.

DI efterspurgte allerede i høringen en tydeligere indsats for affaldsforebyggelse. Og i foråret lancerede DI sammen med DN  et politisk udspil med forslag til konkrete indsatser, der kan bidrage til at knække affaldskurven. Læs de konkrete forlag her.

Handlingsplan sætter en klar og tydelig retning mod en omstilling til cirkulær økonomi, men der skal flere konkrete indsatser til for, at vi kommer i mål. DI vil fortsat presse på for mere og bedre genanvendelse samt for indsatser, der kan reducere affaldsmængderne i Danmark.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet Miljø, Energi og Klima med relevante nyheder fra erhvervslivet, pressemeddelelser samt invitationer til fysiske og virtuelle arrangementer. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold