COLOURBOX2257543
09.09.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Ansøg om støtte til teknologiudvikling, der kan understøtte en klimaneutral vandsektor

I 2021 er der afsat ca. 2,7 mio. kr. til at støtte forsøg med overvågning og styring af lattergas eller metan på renseanlæg med fokus på reduktion af drivhusgas-emissioner. Puljen kan også give støtte til at afprøve og undersøge nye teknologiske løsninger til videregående vandbehandling for at sikre rent drikkevand.

Pulje til understøttelse af en klimaneutral vandsektor og udvikling af teknologier til videregående vandbehandling

Midlerne stammer fra restmidler i VTU-fonden, som blev etableret i 2011 som en del af Vandsektorloven og senere nedlagt i 2015, hvor der blev efterladt et overskud på 2,761 mio. kr. i uforbrugte midler.
Puljen udmøntes af Miljøstyrelsen under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), og tilskuddet gives efter EU Kommissionens de minimis-regler.

Tilskud til to projektemner

Der kan søges om tilskud til teknologiudvikling inden for to områder:

 • Teknologier til understøttelse af en klimaneutral vandsektor
 • Teknologier til videregående vandbehandling af drikkevand

Projekter, der udvikler teknologier, som kan understøtte en klimaneutral vandsektor, har til formål at give mere viden om samt erfaring med overvågning og styring af lattergas- og metan emissioner med henblik på at nedbringe dem og herunder at sikre høj validitet og pålidelighed af måledata.

Projekter, der udvikler teknologier til videregående vandbehandling af drikkevand, har til formål at give mere viden om muligheden for at behandle og fjerne de to pesticidnedbrydningsprodukter: N,N-dimethylsulfamid (DMS) og Desphenyl-chloridazon (DPC). Ansøgninger kan dog også omhandle andre pesticidstoffer.

Løbende ansøgnings-frist indtil den 5. november

Der kan indsendes ansøgninger løbende indtil den 5. november 2021 kl. 12:00. Ansøgninger sendes til vandforsyning@mst.dk. Kvalificerede ansøgninger bevilges tilskud efter først-til-mølle-princippet.
For yderligere oplysninger:
Mikael Tind, Vandforsyning, mikti@mst.dk, + 45 21 58 71 83

Hvem kan ansøge?

Kriterierne for hvem der kan ansøge følger de almindelige kriterier for MUDP-ansøgninger, jf. hjemmesidens informationer. Det betyder, at følgende aktører har mulighed for at ansøge:

 • private og offentlige virksomheder,
 • private personer,
 • selvejende institutioner,
 • offentlige og private forskningsinstitutioner,
 • brancheorganisationer og lignende organisationer,
 • foreninger og
 • grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.

Yderligere information

Læs mere om projektemnerne her
Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

 • Direkte +45 3377 3685
 • Mobil +45 2949 4407
 • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold