23.09.21 Miljø, energi og klima Nyheder

DI i nyt tekstilpartnerskab

For nyligt præsenterede Miljøministeriet et nyt tekstilaffaldspartnerskab, som skal sætte skub i udviklingen af løsninger til at genanvende tekstilaffald.

Alt for store mængder af det tøj, som danskerne smider ud, ender op i røg på forbrændingsanlæg, i stedet for at blive genanvendt. Det er ikke blot spild af ressourcer, men har også konsekvenser for miljø og klima.

Senest juli 2023 skal tekstilaffald indsamles i husholdningerne rundt omkring i hele landet,, men da der endnu ikke findes  anlæg herhjemme til at sortere og genanvende tekstilaffaldet i stor skala, skal et partnerskab mellem virksomheder og kommuner hjælpe udviklingen i gang.

De fleste sorterings- og genanvendelsesteknologier er stadig i udviklingsfasen. Der er behov for innovative løsninger og nye samarbejder på tværs af værdikæden, hvilket det nye tekstilaffaldspartnerskab vil bidrage til.

-Vi skal blive endnu bedre til at indsamle og genanvende vores affald. På nogle områder er der veludviklede teknologier, som kan sortere affaldet, så det bliver lettere at genanvende i god kvalitet. På andre – som tekstilområdet – er der lang vej igen, ikke bare med sortering, men også den reelle genanvendelse. Der er behov for at samle kræfterne og finde nye løsninger i en fart, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

En styrke ved tekstilaffaldspartnerskabet er, at startupvirksomheder med nye innovative løsninger til sortering og genanvendelse af tekstil matches med større virksomheder indenfor affaldssektoren  – i samarbejde vil de kunne gennemføre pilotforsøg med de mængder, der indsamles af kommunerne i partnerskabet.

Med den tidlige indsamling af tekstilaffald i Danmark i forhold til EU kravet om indsamling fra 2025, og med det nye partnerskab for tekstilaffald er håbet, at vi rykker hurtigt i Danmark, så vi kommer først med nye løsninger til sortering og genanvendelse af forskellige typer tekstil.  

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet Miljø, Energi og Klima med relevante nyheder fra erhvervslivet, pressemeddelelser samt invitationer til fysiske og virtuelle arrangementer. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold