27.01.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Ansøgninger til MUDP 2022: 120 millioner til udvikling af ny miljøteknologi

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har nu åbnet for ansøgninger til en pulje på 120 millioner kroner. Tilskuddene skal gå til projekter, som bidrager med løsninger af aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer.

Fokusområder for MUDP i 2022

Puljens tilskud gives til projekter, som har en positiv effekt på miljø, natur og klima. I 2022 har programmet særligt fokus på projekter indenfor klima, cirkulær økonomi og affald, rent vand og luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi samt natur og biodiversitet.

Ydermere er et centralt formål for programmet at bidrage til dansk vækst og beskæftigelse samt styrkelse af Danmarks førerposition på det grønne område.

Informationsmøder om MUDP

I uge 6 afholdes online informationsmøder om MUDP. Ydermere er det muligt at få sparring på konkrete projektidéer ved indsendelse af en én-sides projektbeskrivelse, som følges op med uformel feedback fra MUDP-sekretariatet. Der er desuden mulighed for mundtlig fremlæggelse af fyrtårnsprojekter overfor sekretariatet.

Ansøgningsfrister for projekttyperne

For at kunne ansøge om tilskud skal projektet høre ind under en af fire projekttyper. Projekttyperne samt tilhørende ansøgningsfrist ses herunder:

  • Environmental Technology Verification (ETV) – Ansøgningsfrist 22. marts 2022
  • Forprojekter, som afdækker teknologisk gennemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts 2022
  • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 5. maj 2022
  • Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. august 2022

Yderligere information

Mere information om projekttyperne, krav til ansøgninger, skabelon til projektbeskrivelsen samt muligheder for feedback og informationsmøder findes på MUDP’s hjemmeside:

Ecoinnovation.dk
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold