04.11.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny FAQ - Udvidet producentansvar for emballage

1. januar 2025 træder et udvidet producentansvar for emballage i kraft. Det betyder helt kort, at alle virksomheder, der sætter produkter med emballage på markedet, får ansvaret for emballagen, når det bliver til affald ved at skulle finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af emballageaffaldet. DI har lavet en FAQ med svar på centrale spørgsmål om den nye ordning.

I FAQ’en kan man bl.a. finde svar på, hvem der bliver omfattet, hvad man som virksomhed skal gøre sig klar til, hvordan affaldsindsamlingen organiseres, hvad man skal betale for og meget mere. 

Spørgsmål og svar er lavet med afsæt i den brede politiske aftale, der landede den 30. august 2022 om et udvidet producentansvar for emballage (Aftale - Miljøministeriet). Aftalen fastlægger ambitionerne, rammerne og ansvarsfordelingen i forhold til håndtering af emballageaffald i Danmark. Der udestår stadig en række detaljer i forhold til den konkrete udmøntning. DI følger arbejdet tæt og vil løbende opdatere spørgsmål og svar på siden.

Spørgsmål og svar på denne side kan hjælpe til at forstå de krav, der kommer, og hvad man kan gøre for indrette sig på de kommende regler. Der tages forbehold for, at ikke alle detaljer er på plads.

God læselyst.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold