25.10.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Forslaget til ecodesignforordningen er godt – her er DI’s bud på, hvordan det kan gøres bedre

30. marts i år fremlagde EU-Kommissionen et forslag til en ny forordning, Ecodesignforordningen. Den skal levere på Kommissionens målsætning om at gøre ”bæredygtighed til normen for produkter i EU”. Det gøres ved at stille krav til produkterne og at stille krav til information om produkterne og deres vej gennem værdikæden.

Med ”bæredygtighed” menes langt henad vejen ”cirkularitet”.  Med det nye forslag vil Kommissionen kunne stille en række nye krav til produkter, der handler om at gøre dem cirkulære, dvs. få dem til at holde længere – ved at de skilles ad, repareres, reservedele stilles til rådighed osv. Og når de endelig ikke kan mere, skal materialerne i produkterne kunne genanvendes i nye produkter. Samtidig stilles krav om, at produkter skal have et såkaldt digitalt produktpas, indeholdende informationer, der ligeledes gør produkterne mere cirkulære.

DI bakker op om forslaget, som vi ser som et win-win for virksomheder og miljø. Men når det er sagt, er der nogle store opgaver for virksomhederne i forslaget, og det bliver bestemt ikke let at leve op til. Fra udfordringer med at source genanvendt materiale til underleverandører, der ikke kan levere de krævede oplysninger – virksomhederne skal i nogle tilfælde helt ændre deres produkter eller produktionsmetode, og måske måden de samarbejder i værdikæden. Imidlertid gavner det også et potentiale for, at nye løsninger, nye produkter og nye forretningsmodeller kan få foden ind på markedet. Samlet set er forslaget derfor et stort skridt i retning af en grønnere verden. Så alt i alt godt.

Men alligevel er der rum for forbedring, og derfor er DI i samarbejde med kolleger i søsterorganisationer i EU kommet med forslag til, hvordan forslaget kan forbedres. Her er de tre vigtigste:

  • De relevante brancher bør inddrages aktivt i udformningen af konkrete produkt- og informationskrav. Der er stor viden om de konkrete produkter og produktionsmetoder i de brancher, der potentielt bliver omfattet, og disse indsigter bør indgå i arbejdet med at udforme nye ecodesignkrav.
  • Aktører skal kun forpligtes til at levere data om et produkt ét sted. Det handler om, hvordan det digitale produktpas indrettes i praksis, men det er vigtigt allerede i den grundlæggende lovgivning at slå fast, at den administrative byrde bør begrænses mest muligt. Samtidig er det afgørende, at der fastsættes standarder for dataformat og indsamlingsmetode, så data kan bruges på kryds og tværs.
  • Virksomheder bør fortsat have mulighed for at beskytte deres kritiske forretningsdata. Balancen mellem transparens og beskyttelse af private oplysninger bør tage hensyn til, at hvis visse oplysninger deles, underminerer det forretningsgrundlaget for virksomhederne. Der bør tages stilling til, hvilke oplysninger der kan offentliggøres produktkategori for produktkategori, idet offentliggørelse af oplysninger bør bidrage til cirkulariteten af produkterne.
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold