05.10.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Konference: Innovationsbehov og eksportpotentialer i klimatilpasning

Vandvisionen (et samarbejde mellem DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), Coast2Coast og CLEAN holder konference med fokus på de nyeste løsninger til klimatilpasningsudfordringerne og eksportpotentialerne inden for klimatilpasning.

Tid og sted

3. november 2022, Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg

Fremtiden byder på øget og kraftigere nedbør og dermed stigende grundvandsstand samt stigende havvandsstigninger og øget hyppighed af stormflod – og dermed også på klimatilpasning. På konferencen vil innovationsbehov og eksportpotentialer indenfor klimatilpasning være gennemgående temaer, med digitaliseringens muligheder in mente. 

Dagens program er inddelt i to sessioner, den første hvori der stilles skarpt på de nyeste innovative løsninger og teknologier og den anden på eksportmulighederne for de danske klimatilpasningsløsninger. Begge sessioner påbegyndes med oplæg, hvorefter første session afsluttes med en fælles debat i salen, omhandlende på hvilke områder vi mangler viden og løsninger. Som afslutning på anden session vil vi bryde op i mindre grupper, hvor fremme af innovative nye løsninger og eksportmuligheder bedre kan diskuteres dybdegående, inden dagen afrundes med fælles plenumdiskussion og opsamling.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold