08.12.22 Miljø, energi og klima Nyheder

EU-Dom: Kommissionens fareklassificering af titandioxid annulleres

23. november faldt der dom ved EU-Domstolen, hvilket annullerede Kommissionens fareklassificering af titandioxid som kræftfremkaldende på pulverform. Dermed er titandioxid ikke længere omfattet af de samme restriktioner og informationspligter, der ellers var gældende fra 1. oktober

Titandioxid er et hvidt stof, der bruges som fyldstof og hvidt pigment i en lang række produkter, herunder maling, belægninger, plast, kosmetik, fødevarer og lægemidler. Den nu annullerede fareklassificering har betydet, at nogle produkter i pulverform – afhængigt af titandioxid partiklernes koncentration og størrelse – fejlagtigt har været pålagt at skulle faremærkes som kræftfremkaldende, og at en række produkter skulle bære advarselssætninger om farer ved indånding af produkter på aerosolform.

Årsag til annullationen

Årsagen til annulleringen er, at EU-Domstolen fandt, at Kommissionen har begået en åbenbar fejl i sin vurdering af pålideligheden af det studie, som klassificeringen var baseret på, samt at fareklassificeringen ikke kan henføres til en iboende egenskab ved titandioxid.

Det betyder, at titandioxid ikke længere er klassificeret som farligt stof i EU, uanset partikelstørrelse, og derfor heller ikke er omfattet af de restriktioner og informationspligter, der medfølger for mærkning og salg af produkter med indhold af stoffet, medmindre dommen appelleres af Kommissionen inden for de næste to måneder.

Konsekvenser af annullationen

Afgørelsen har betydning for en række af de virksomheder, der har været i kommunikation med leverandører og kunder om kvaliteten af anvendt titandioxid, mærkning af produkter samt kommunikation til salgsled og andre. Under dette arbejde har det dog vist sig, at kun en mindre del af den tilgængelige titandioxid på markedet rent faktisk har indeholdt partikler af den størrelse, der har medført, at stoffet har været omfattet af kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende.

Det er endnu uklart, hvad afgørelsen får af konsekvenser for f.eks. miljømærkning af produkter med titandioxid, hvor der for visse produkter har været undtagelser i kriterierne. Forbrugerrådet Tænk har allerede ændret kriterierne for plejeprodukter i Kemiluppen, således at et indhold af titandioxid i produkter, hvor der er risiko for indånding, ikke længere får en dårligere vurdering. Vi forventer at indgå i dialog med de relevante parter og vil meget gerne have tilbagemelding fra virksomheder, såfremt I har input til dette arbejde.

Helle Westphal

Helle Westphal

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3259
  • Mobil +45 2688 2052
  • E-mail hewe@di.dk

Relateret indhold