12.12.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Hvor cirkulære er vi i Danmark?

En bred alliance af organisationer sætter dansk produktion og ressourceforbrug under lup, når der til næste sommer udarbejdes Danmarks første ”Circularity Gap Report”, som skal stille skarpt på, hvordan det går med den cirkulære omstilling i Danmark.

Alliancen bag projektet består af Dansk Industri, DTU-Miljø, Teknologisk Institut, Dansk Design Center, Lifestyle & Design Cluster og IDA. Parterne går ind i projektet med en ambition om, at Danmark skal være verdens førende cirkulære økonomi. At nå det mål kræver, at vi får et samlet overblik over Danmarks aktuelle affalds- og ressourceforbrug. ”Circularity Gap Report” skal stille skarpt på, hvad status er for cirkulær økonomi i dag, hvor langt vi er fra at komme i mål med at cirkulere materialer og produkter, og i hvilke sektorer og hvordan vi skal sætte ind for drive omstillingen frem.

Circularity Gap Report

Rapporten udarbejdes i samarbejde med den hollandske konsulentvirksomhed Circle Economy og er finansieret af en bevilling fra Industriens Fond.

Circle Economy har tidligere gennemført lignende analyser for en række lande, herunder Norge og Sverige. Med en dansk rapport vil vi kunne sammenligne udviklingen i Danmark med vores nabolande – og de øvrige lande, der i dag har fået lavet en Circularity Gap analyse. De lande, som er mindst cirkulære, har en cirkularitets score på 2-3 pct. mens det land, der er kommet længst, ligger på 24 pct. (Holland).

Rapportens fremtidige bidrag

Rapporten skal bidrage til, at vi får en realistisk status på, hvor Danmark reelt befinder sig, når vi skal planlægge fremtidige indsatser for at udnytte ressourcerne bedst muligt og reducere mængderne af affald.

Derudover er forventningen også, at rapportens resultater skal bidrage til et skærpet fokus og en bredere forståelse for, hvorfor cirkulær omstilling i Danmark er nødvendigt.

Et klart mål med rapporten er at klæde virksomhedsledere og politiske beslutningstagere på til at handle og skalere cirkulære løsninger og forretningsmodeller, reducere affaldsmængderne og mindske de CO2-udledninger, som dansk forbrug giver anledning til globalt.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold